Horst Garbrecht, CEO Metabo over de toekomst van accugereedschappen

Gondola Homing Experience

Naar aanleiding van de lancering van de nieuwe gebruiksvriendelijke website, konden we de CEO van Metabo strikken voor een interview over de wijzigingen die het bedrijf de laatste jaren doormaakte en het belang van accutechnologie voor power tools.

 

U bent in economisch zeer turbulente tijden aan de slag gegaan bij Metabo. De onderneming leed verlies en er waren grondige hervormingen nodig. Hoe bent u erin geslaagd om de onderneming weer op de rails te krijgen, richting winstcijfers en wat waren daarbij de grootste uitdagingen?

In de jaren 90 moest de uitbreiding op de groeiende markt van de doe-het-zelvers bij Metabo voor extra omzet zorgen. De beoogde omzetcijfers konden echter niet worden gehaald, onder meer omdat de markt door de grote prijsdruk enorm was veranderd. Het merk moest ook bij de professionele ambachtslui aan profiel en vertrouwen inboeten. De spreidstand tussen beide, zeer verschillende doelgroepen van doe-het-zelvers en professionals was te groot voor een middelgrote producent. Daarom hebben we in 2009 voor een totaal nieuwe strategie gekozen. Sindsdien concentreren we ons weer uitsluitend op de professionele gebruikers, met als kerndoelgroepen de metaalnijverheid en -industrie evenals de bouw- en renovatiesector.

Deze koerswijziging vergde grote investeringen van financiële aard, maar ook op het vlak van ideeën. Snel beslissen, een horizontale hiërarchie en gemotiveerde, competente en creatieve medewerkers hebben een beslissende bijdrage geleverd aan het succes. De grootste uitdaging was om Metabo in de hoofden van de professionele gebruikers opnieuw te positioneren als 'hun' merk, als echte partner en een betrouwbare investering. Daarom hebben we Metabo omgevormd tot een attente en marktgedreven organisatie, waarbij veel energie werd besteed aan de ontwikkeling van oplossingen die doelgericht inspelen op de behoeften van de professionele gebruikers. Metabo staat vandaag voor 'Professional Power Tool Solutions', dus niet alleen voor elektrisch gereedschap en toebehoren, maar voor doordachte, op elkaar en op het gebruik afgestemde en toekomstbestendige systeemoplossingen voor professionele gebruikers.

 

Hoe staat de onderneming er dan vandaag voor tegenover de concurrentie?

In grote delen van Europa zijn wij momenteel nummer 3 op het vlak van elektrisch accugereedschap. In Zwitserland staan we zelfs nog een trapje hoger, daar bekleden we de tweede plaats. De afgelopen jaren zijn we in heel Europa duidelijk sterker gegroeid dan de markt. In dat opzicht zien we in Europa ook voor de toekomst nog groeikansen.

 

Nu u het over accugereedschap heeft, het is helemaal nog niet zo lang geleden dat de nikkel-cadmium-accu's plaatsmaakten voor lithium-ion-accu's. Heeft die techniek nog een lange toekomst?

De ontwikkeling van de accutechnologie is de afgelopen jaren enorm versneld. Nikkel-cadmium-accu's zijn in Centraal-Europa zo goed als van de markt verdwenen, de lithium-ion-technologie is momenteel de norm. Ook onze nieuwe LiHD-technologie is chemisch gebaseerd op lithium-ionen, maar biedt door compleet nieuwe, extreem performante celtypes en de accupacks die door ons daarbij passend werden ontwikkeld, een duidelijke meerwaarde op het vlak van prestatievermogen, looptijd en levensduur in vergelijking met de tot nog toe gebruikte lithium-ion-accu's. De lithium-ion-basis zal naar onze mening in de nabije toekomst de basis blijven vormen, simpelweg omdat de grenzen van het maakbare hier nog niet bereikt zijn – en omdat het een betaalbare technologie is. Bovendien is elektrisch accugereedschap vandaag al zo wijd verspreid dat het aspect compatibiliteit bij alle toekomstige ontwikkelingen een grote rol zal spelen. Met ons ultra-M-technologieplatform, waarop al onze huidige accupacks, laders en accugereedschappen gebaseerd zijn en dat honderd procent compatibiliteit garandeert, zijn wij ook voor toekomstige ontwikkelingen optimaal voorbereid.

Waarvoor staat de afkorting HD?

HD staat voor 'High Density' in LiHD, dus voor de enorme prestatiedichtheid die deze nieuwe technologie biedt. Onze LiHD-accutechnologie biedt immers niet alleen een tot 87 procent langere looptijd, maar schrijft ook op het vlak van prestatievermogen een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de accu: In combinatie met nieuwe hoogrendementscellen levert ze met haar geschiktheid voor hogere stroomdoorvoer tot 67 procent meer elektriciteit, zodat ze nieuwe toepassingsgebieden mogelijk maakt die tot nog toe enkel met netvoeding mogelijk waren. Parallel daarmee worden veel reeds bestaande accumachines nu compacter, omdat de platte, eenrijige LiHD-accupacks een vergelijkbaar prestatievermogen hebben als de grote lithium-ion-accu's tot nog toe. De invoering van LiHD is technologisch gezien een even belangrijke mijlpaal als de overgang van nikkel-cadmium naar lithium-ion-accu's in 2005.

De compacte borstelloze accu-haakse slijper bijvoorbeeld werkt met LiHD en haalt hetzelfde prestatieniveau als een machine van 1.000 Watt op netvoeding. Voor het eerst dus kunnen professionals ook zonder netvoeding langdurig aan de slag in de industrie, zonder in te boeten aan prestatievermogen. Als voorbeeld voor toepassingen die voor het eerst door LiHD-accu kunnen worden aangedreven, brengen wij dit jaar de eerste grote accu-haakse slijper ter wereld met een schijfdiameter van 230 millimeter en de prestatiedichtheid van een haakse slijper van 2.400 Watt op netvoeding op de markt.

Is de nieuwe LiHD-technologie een eigen ontwikkeling van Metabo?

De LiHD-technologie is een eigen ontwikkeling van Metabo, voor zover een accusysteem veel meer is dan een omhulsel rond een paar accucellen. De hele technologie van onze accupacks hebben wij ontwikkeld. Ze is ook beschermd door een hele reeks patenten.

Hoe ziet u de toekomst van de accutechniek bij elektrische gereedschappen? Is een werf zonder netvoeding realistisch haalbaar?

Ooit zal al het elektrisch materiaal waarbij dat technisch mogelijk is, aangedreven zijn door een accu. Maar van een werf en werkplaats zonder netvoeding zijn we toch nog ver verwijderd – dat is vandaag het droombeeld waarop wij onze ontwikkeling afstemmen. Met de LiHD-technologie en innovaties zoals de eerste tweehandige accu-haakse slijper ter wereld hebben we een grote stap in de richting van die droom gezet. Momenteel zijn er nog een hele reeks toepassingsgebieden die wegens hun groot prestatievermogen en een zeer groot stroomverbruik een aansluiting op het elektriciteitsnet nodig hebben. Ondanks de grote betekenis van de accutechnologie verwaarlozen wij dit domein natuurlijk niet, maar blijven we ook elektrische gereedschappen met netvoeding permanent verder ontwikkelen.

Hoe zal de bouwwerf anno 2020 er volgens u uitzien?

In sterk ontwikkelde markten zullen accumachines de toon zetten en zullen elektrische gereedschappen op netvoeding nog amper te vinden zijn. Dat zal er ook voor zorgen dat het aantal gebruikte merken zal afnemen, omdat de universele interface steeds meer verdwijnt en de professionals steeds vaker voor één aanbieder zullen kiezen. Dat zal hen geld besparen, omdat ze niet meer voor elk nieuw gereedschap extra accu's en laders moeten kopen, en het zal hun werk efficiënter maken, omdat ze op de werf altijd de juiste accupacks en laders zullen hebben.

 

Nieuwe website

De nieuwe website metabo.com staat ook volledig in het teken van gebruiksgemak voor de professionele gebruiker. 

"De nieuwe website is een belangrijke bouwsteen van onze nieuwe merkidentiteit", verklaart Yves Baekelandt, Managing Director bij Metabo België.  "En het is, zoals onze gehele nieuwe communicatie, op de professionele gebruiker afgestemd. Wie elektrische gereedschappen nodig heeft om zijn job te kunnen doen, wil zo snel mogelijk alle informatie voor zijn besluitvorming hebben. En dan niet alleen over de machine, maar over de totale oplossing."

Auteur: 

c.vanwesemael
Jobs - Side - NL