Caroline Thomaes (P&G): “We moeten onze merken gebruiken om de huidige mentaliteit rond gendergelijkheid te veranderen”

Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is vandaag de dag nog steeds een groot probleem. Daarom organiseert Procter & Gamble programma’s als ‘Flex at work’ en wereldwijde campagnes als 'Share te load’ van Ariel om mensen bewust te maken dat vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn en ook zo behandeld dienen te worden. “We moeten onze merken gebruiken om de huidige mentaliteit te veranderen.”

 

8 maart, een dag waarop vrouwen wereldwijd in de bloemetjes worden gezet. Hoewel het ondertussen al 70 jaar geleden is dat vrouwen voor het eerst stemrecht kregen, lijkt er sindsdien nog niet veel veranderd. Veel vrouwen worden nog steeds gediscrimineerd omdat ze ‘vrouw’ zijn,  kijk maar naar de ‘Me Too’-campagne die het perfecte voorbeeld is van machtsmisbruik ten opzichte vrouwen en dat op alle mogelijke niveaus .Daarnaast moeten vrouwen nog steeds vechten tegen het glazen plafond, moeten ze zich elke dag net dat tikkeltje meer bewijzen dan hun mannelijke collega’s en verdienen ze nog steeds minder. Toch zijn er ook bedrijven die het erg goed op het vlak van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daarom liepen we langs bij Procter & Gamble, een bedrijf dat hoog aangeschreven staat op het vlak van gendergelijkheid. We spraken er met Caroline Thomaes, Benelux Country Leader & Belux Sales Director bij Procter & Gamble, die zelf als ervaringsdeskundige de ideale persoon was om ons meer uitleg te geven over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen binnen haar bedrijf.

 

Heeft u zelf ooit te maken gehad met genderongelijkheid?

 

Ja, toen ik twintig jaar geleden begon op de verkoopafdeling van Procter & Gamble, was ik de enige vrouw. Het was een echte mannenwereld. De eerste tien jaar van mijn carrière kwam ik op zakenreizen geen enkele vrouw tegen. Maar als ik dat vergelijk met nu is de situatie toch wel serieus veranderd. Het is nog steeds niet perfect, maar over het algemeen staat men in het bedrijfsleven nu veel opener ten opzichte van vrouwen. Ik illustreer het altijd aan de hand van deze anekdote. Een papa rijdt samen met zijn zoon op de autosnelweg, maar krijgt dan een ongeluk. De vader is op slag dood en de jongen wordt afgevoerd naar het ziekenhuis, maar daar wil de chirurg hem niet opereren omdat hij haar zoon is. Toen ik dit verhaal 15 jaar geleden vertelde, leek iedereen diep geschokt door het feit dat de moeder van de jongen de chirurg was. Nu is de mentaliteit zodanig gewijzigd dat niemand er meer van opkijkt dat het om een vrouwelijke chirurg gaat. Er is dus wel degelijk een evolutie merkbaar in de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

 

Wat heeft u geholpen om met die ongelijkheid om te gaan?

 

Er zijn twee belangrijke elementen die een rol hebben gespeeld. Enerzijds mag je natuurlijk niet de context van de grote distributie en de verkoop vergeten. Het is een harde wereld waarin er onderhandeld wordt. Ik heb heel veel kei harde zakenmensen ontmoet, maar ik probeerde altijd om door hun harde taal heen te kijken en op zoek te gaan naar het echte probleem en dat dan aan te pakken. Dat heeft me enorm geholpen, omdat ik besefte dat de vele aantijgingen geen persoonlijke aanval waren, maar dat het gewoon eigen was aan de sector. Anderzijds heeft Procter & Gamble me vanaf het begin het vertrouwen gegeven dat ik nodig had en dat zorgt natuurlijk voor veel vrijheid. Zo wist ik dat ik gesteund werd en kon ik er zonder problemen op uittrekken en mijn ding doen.

 

U heeft het over vertrouwen, maar hoe probeert Procter & Gamble verder nog om gelijkheid binnen het bedrijf te versterken?

 

Eerst en vooral streven we binnen ons bedrijf het genderquotum van 50% mannen en 50% vrouwen na. In België hebben we ons doel al bereikt, met 51% vrouwen. We zijn dan ook een van de voortrekkers als het aankomt op gendergelijkheid. Toch moet het nog beter, want wereldwijd voldoen we nog niet aan de 50%-regel. Op internationaal niveau zijn al 45% van de managers bij Procter & Gamble vrouwen. Dat is goed nieuws, maar we willen het cijfer nog opvoeren zodat er overal evenveel mannen als vrouwen werken.

 

Toch is het genderquotum voor mij niet meer dan een cijfer. Wat echt telt is de mentaliteit die erachter zit: voelt iedereen zich goed binnen het bedrijf? Om daaraan tegemoet te komen introduceren we programma’s als ‘Flex at work’ om onze werknemers de kans te geven om zelf te bepalen wanneer ze beginnen en stoppen met werken. Het maakt immers niet uit wanneer iemand zijn werk doet, zolang het resultaat er maar is. Bovendien voelen mensen zich veel beter op hun gemak als ze zelf hun dagindeling kunnen kiezen en dat zorgt voor de nodige vrijheid. Willen ze bijvoorbeeld ’s morgens de kinderen afzetten op school of ’s avonds vroeger vertrekken om ze terug te gaan oppikken? Dan kan dat perfect. Daarnaast wordt ook ouderschaps- en zwangerschapsverlof erg gestimuleerd.

 

Er komt dus meer nadruk te liggen op het gezin?

 

Ja, eigenlijk probeert Procter & Gamble een nieuwe norm op te leggen, waarbij mensen worden aangemoedigd om meer tijd door te brengen met hun gezin. Het is echt de bedoeling om de mentaliteit te veranderen. En dat kan onder meer door opleidingen te geven aan het personeel, al denk ik persoonlijk dat vooral de kleine details het verschil maken. Zo helpt het bijvoorbeeld om collega’s erop te wijzen dat vrouwen naast hun gezin ook een carrière kunnen uitbouwen. 

 

Is er volgens u dan een probleem met de huidige mentaliteit?

 

Ja, volgens mij heersen er nog te veel mythes over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Tijdens onze speech op het World Economic Forum in Davos (Zwitserland) hadden we het bijvoorbeeld over de mythe dat vrouwen geen carrière zouden willen maken. Dat is absoluut niet het geval, natuurlijk willen vrouwen ook een carrière uitbouwen. Veel mensen geloven de mythes omdat er binnen onze maatschappij een stereotiep beeld van de vrouw wordt opgehangen en omdat het genderquotum in veel bedrijven nog steeds niet in de orde is. Zo zijn er in de top 30 van Europese bedrijven binnen onze sector slechts 3 vrouwelijke CEO’s, goed voor ongeveer 10%. Dat is verschrikkelijk. We moeten echt het 50%-quotum halen en daarvoor zijn er dus nog 12 andere topvrouwen nodig. Daarbij moeten we zelf echt specifiek op zoek gaan naar 12 gekwalificeerde vrouwelijke CEO’s, dat moet ongetwijfeld een haalbare kaart zijn.

 

Daarnaast moeten we ook de stereotiepe beelden die nog veel te vaak door de media worden opgehangen, doorprikken en wegwerken. We moeten onze merken gebruiken om de huidige mentaliteit te veranderen. Zo hebben we in het verleden al enkele acties gelanceerd zoals de campagne van Ariel ‘Share the load’. Daarbij vertrokken we vanuit het inzicht dat 2 op de 3 kinderen in India denkt dat de was doen een vrouwenjob is. Opvallend is dat 78% van de Indiase meisjes dat ook effectief gelooft. Daarnaast denkt 81% van de Indiase mannen dat hun dochters huishoudelijke taken moeten leren. Die kortzichtige instelling probeerden we dankzij onze campagne weg te werken. De campagne werd al zo’n 50 miljoen keer bekeken in 22 landen en het is leuk om te zien dat ze ook effectief een beweging in gang heeft gezet. Zo hebben al  2 miljoen Indiase mannen ondertussen een petitie ondertekend waarin ze zeggen dat ze voortaan mee zullen helpen in het huishouden. Dat is echt een belangrijke eerste stap om de mentaliteit te wijzigen. Daarom gaan we deze campagne nu ook in Frankrijk gebruiken.

 

Procter & Gamble wil dus echt de mentaliteit wijzigen, maar merkt u dat er binnen het bedrijf ook effectief een mentaliteitswijziging heeft plaatsgevonden?

 

Ja, ik merk dat er eigenlijk geen verschil meer is tussen de twee geslachten. Dankzij de campagne #WeSeeEqual wil Procter & Gamble benadrukken dat iedereen gelijk is. We zijn hier allemaal om zaken te doen en dan maakt het niet uit of je nu een vrouw of een man bent.  Ik heb niet het gevoel dat ik specifiek aanzien wordt als man of vrouw, maar gewoon als iemand die zaken wil doen. En die gelijkheid zet zich ook door op het vlak van lonen. Bij ons verdient elke vrouw, op eenderwelke functie, exact hetzelfde loon als haar mannelijke collega die hetzelfde werk doet en hetzelfde resultaat aflevert. Dat is al jaren zo en dat is ook de minimumvereiste. Zo helpt Procter & Gamble vrouwen in fabrieken bijvoorbeeld al jaren om een gelijk loon te verkrijgen. Dat de loonkloof bij ons volledig is weggewerkt, hebben we vooral te danken aan onze Amerikaanse oorsprong.

 

We hebben het nu heel de tijd gehad over het belang van gelijkheid. Maar organiseert Procter & Gamble dan ook speciale acties op 8 maart, internationale vrouwendag?

 

Op 8 maart zijn we aanwezig op het JUMP Forum. Ik zal daarbij in het panel zitten en uitleg geven over wat we precies doen om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te verbeteren. Maar volgens mij moeten we niet enkel één keer per jaar op die genderongelijkheid focussen. Elke dag opnieuw moeten we proberen om de mentaliteit van mensen te wijzigen. Alleen zo kan gelijkheid er ook effectief komen.

 

 

Auteur: 

l.goethuysen@gondola.be