Zomerinterview: Philippe Godfroid (UCM)

Gondola praatte met belangrijke spelers op de retail- en FMCGmarkt. In deze zomerinterviews leest u telkens wat zij dachten over de eerste helft van het jaar, hun toekomstvisie en natuurlijk hun tips&tricks voor een geslaagde vakantie. Philippe Godfroid, voorzitter van de UCM, opent de reeks. Wij vroegen hem o.a. om een balans op te maken van zijn eerste jaar als voorzitter.

Welke conclusies trekt u uit uw eerste jaar als UCMvoorzitter en welke gebeurtenissen zijn u bijgebleven?

We hebben het UCMvoorzitterschap volledig herzien en aangepast aan de huidige omvang. We hebben de statuten gemoderniseerd. Sinds maart hebben we per provincie nieuwe administrateurs aangesteld en ingewerkt. We hebben de toekomstige rol van Algemeen Secretaris via een externe audit vastgelegd en zijn nu in de rekruteringsfase. De nieuwe Algemeen Secretaris van de UCM zal begin oktober worden voorgesteld. Na de zaken intern op orde te stellen zijn we dus eindelijk klaar voor 2014!

Als belangrijke gebeurtenissen onthoud ik vooral mijn eerste deelname aan de inter-professionele akkoorden. Een vergadering van meer dan 28 uur met Monica De Coninck, die uitmondde in een verlaging van de patronale bijdragen voor alle salarissen in de privésector en dus een verlaging van de werkkosten.

Vorig jaar had u het over uw doelstellingen (de verdediging van de zelfstandigen, de oprichting van een juridische dienst voor kleine ambachtslieden, een ronde tafel over veiligheid). Hoe staat het met deze projecten?

Het is belangrijk voor de UCM om het imago van ondernemers te verdedigen. Zoals ik vorig jaar zei zien heel wat mensen ondernemers die succes hebben als fraudeurs of oplichters en zij die niet slagen als luieriken. We moeten dit negatieve imago kost wat kost ombuigen en de ingesteldheid van de beslissingsnemers beïnvloeden. Daarvoor moeten we o.a. het aantal leden verhogen om zo meer aanwezig te zijn op het terrein. We moeten ook deelnemen aan het programma Starter van de RTBF en we waren partner van het salon Entreprendre in Wallonië die zo'n 3000 bezoekers telde. We werken nu actief aan het Diane netwerk om vrouwelijke ondernemers in de kijker te zetten en wij namen deel aan de "Trends Woman Award" van Trends Tendance. Tenslotte hebben we de Week van de Vrije Beroepen gelanceerd.

We hebben hard gewerkt aan het opstarten van een juridisch kader voor de kleine ambachtslieden, samen met Minister Sabine Laruelle. Uit deze discussies is een wetsontwerp ontstaan dat de kenmerken van de ambachtman definieert. Voor de UCM is het echter belangrijk dit statuut alleen toe te kennen aan zelfstandigen voor wie dit de voornaamste activiteit is, en die een team van maximum 10 personen leiden. Als er meer zijn gaat het eerder om een onderneming, vinden wij.

Eind september 2012 hebben we een event georganiseerd, "les Assises de la sécurité", dat vertegenwoordigers van de betrokken instanties bijeenbracht. Dat heeft nog geen vervolg gekend. Wij hebben evenwel 3 eisen geformuleerd:

  1. Een systematische sanctie: wij willen een gelijkaardige formule introduceren als in Nederland geldt, waar een akkoord kan worden gesloten tussen de winkeldief en de handelaar. Na betaling van een boete van minimum 151 euro ziet de handelaar af van alle civiele acties tegen de dief. In Nederland heeft deze vergoeding geen effect op de eventuele gerechtelijke vervolging. In Nederland heeft deze maatregel tot een daling van 40% van de winkeldiefstallen geleid!
  2. Een begeleiding van slachtoffers van diefstal met geweld, want nu is er geen enkel programma voorzien, terwijl de psychologische en fysieke gevolgen zeer reëel zijn.
  3. De lijst met investeringen in veiligheid die recht geven op een snellere fiscale aftrek uitbreiden.

In de afgelopen vijf jaar zijn de winkeldiefstallen met 25% gestegen en elke dag wordt er in België voor zo'n 3 miljoen euro gestolen. Er waren ook meer dan 1.700 gewapende overvallen.

Hoe zijn de zomersolden verlopen? Zijn er regionale verschillen?

In het algemeen zijn de solden positief geëindigd. De verkoop heeft inderdaad iets minder goed gelopen in Wallonië dan in Brussel en de grote merken hebben meer producten verkocht dan andere. Toch was het zomerweer een enorme hulp. De zomerse temperaturen hebben geholpen de voorraad te verkopen en een goede omzet te verwezenlijken.

Kan u tijdens uw vakantie het werk op het kantoor laten, of houdt u toch altijd uw mailbox en telefoon in de gaten?

Ik laat het werk liever niet helemaal los tijdens het verlof. Ik ben veel meer ontspannen als ik weet dat de dringende zaken afgehandeld worden, en er geen oneindige to-do-lijstjes op mij liggen te wachten wanneer ik thuiskom. Deze week zit ik trouwens rustig in Toscane, tussen de wijngaarden en de zonnebloemen.

Wat is uw zomertip aan onze lezers?

Ik raad een harmonieuze mix aan van een aantal culturele bezoeken (daar ontbreekt het in Toscane niet aan, en ik hou vooral Siena en San Giminiano), enkele goede maaltijden met familie of vrienden, wat relaxen en een goed boek. Ik heb net "De lijst van al mijn wensen" van Gregory Delacourt uitgelezen en ik heb er erg van genoten. Maar mijn tips zijn natuurlijk ingegeven door mijn persoonlijke interesses.

Auteur: 

Carole Boelen