Winkelmeubilair

De check-in en check-out van een winkelpunt evolueren met rasse schreden. Dankzij de nieuwste systemen krijgt het personeel de kans zich meer bezig te houden met dienstverlening en minder met controle. En dat komt iedereen ten goede.

Gondola Magazine