Waarom WWF samenwerkt met bedrijven als Coca-Cola

Interview CEO Damien Vincent

Iedereen kent het WWF. Maar weet iedereen wel waar de organisatie eigenlijk voor staat en hoe het zijn ambities probeert waar te maken? En hoe rijmt het zijn maatschappelijk getinte inborst met zijn samenwerking met multinationals zoals Coca-Cola?

Om op die vragen antwoord te krijgen, kunt u best op 18 september naar de Marketing Discovery Summit gaan van The Retail Society. Daar komt Damien Vincent, de ceo van WWF België, uitgebreid toelichten hoe zijn organisatie te werk gaat om samen met Coca-Cola zowel voor meer natuurbehoud te ijveren als meer fondsen te werven. Voor PUB en Gondola was hij bereid al een tipje van de sluier te lichten.

Samen met in plaats van tegen bedrijven

Het WWF (voluit World Wide Fund for Nature) is vooral bekend van het beschermen van bedreigde diersoorten, maar de organisatie doet veel meer dan dat. “Onze missie is het behoud van de natuur. Wij willen het verlies van biodiversiteit op aarde tegengaan en mee aan een toekomst bouwen waarin de mens in harmonie leeft met de natuur.” licht Damien Vincent toe. Het WWF steunt daarvoor niet alleen wereldwijd concrete projecten, maar lobbyt ook bij regeringen en ondernemingen. “Daarbij is het belangrijk te weten dat WWF duidelijk het standpunt heeft ingenomen om samen met in plaats van tegen bedrijven te werken. Dat wil zeker niet zeggen dat we ja knikken op alles wat bedrijven zeggen, integendeel. Maar we dagen hen uit om samen iets positiefs voor de wereld te bereiken," zegt Vincent.

“We merken we dat bedrijven meer en meer bezorgd zijn om de duurzaamheid van hun activiteiten en daar vaak een duidelijke visie op hebben. Ze zijn erg geëvolueerd op het vlak van hun algemene en maatschappelijke waarden. Ten eerste is de deskundigheid ten opzichte van natuurbehoud en het milieu enorm toegenomen. Terwijl bedrijven vroeger naar het WWF stapten om deskundige informatie en advies over natuurbehoud te krijgen, komen ze nu naar ons om een gesprekspartner te vinden die mee kan nadenken over hun aanpak op dat vlak. Dat is bijzonder positief. Ten tweede stel ik ook vast dat duurzaamheid en zorg voor het milieu meer en meer deel uitmaken van de strategische inzet van bedrijven terwijl dat vroeger eerder als een speeltuin voor de ceo of de communicatie-afdeling werd beschouwd. Dat is ‘work in progress’. Maar het grote voordeel van bedrijven is dat ze in staat zijn om maatregelen te nemen om aan hun ambities tegemoet te komen, ook wat duurzaamheid betreft.”

Samenwerking met Coca-Cola

WWF werkt op verschillende manieren met bedrijven. Naast zijn lobbywerk waarbij het WWF nagaat of bedrijven de lokale wetgeving volgen, schrijft de organisatie ook labels en certificaten uit en biedt het scorecards waarmee bedrijven hun resultaten op het vlak van natuurbehoud kunnen meten. Het tweede luik omvat concrete en individuele samenwerkingsovereenkomsten waarbij van het bedrijf gevraagd wordt om duurzamere maatregelen te nemen, projecten te ondersteunen via fondsen en de consument te sensibiliseren. Het risisco voor WWF is dat het als excuus gebruikt wordt door de “greenwashmarketing” van een bedrijf. Daarom voert het altijd een secure analyse van elke partner uit. Zo heeft WWF een wereldwijde samenwerking lopen met Coca-Cola, die jarenlang in de coulissen werd voorbereid.

“Een samenwerking met een bedrijf zoals Coca-Cola is namelijk niet zonder risico’s voor ons imago. Want uiteraard is de aanpak van Coca-Cola niet perfect. Maar het feit dat het daar op wereldschaal met ons aan wil werken, is hoopgevend en positief. Het is in die zin riskant omdat mensen snel de neiging hebben om bedrijven zoals Coca-Cola als de duivel af te schilderen. Hoe kan een organisatie als WWF daar nu mee samenwerken? Wij gaan er echter van uit – en dat is één van onze basiswaarden – dat we er allemaal samen aan moeten werken. Zowel wij als Coca-Cola zijn ervan overtuigd dat het niet zomaar om een marketingactie gaat maar om een echte samenwerking met een duidelijke impact op het vlak van waterbeheer en uitstoot van Co2. De samenwerking heeft nu al heel concrete sterke resultaten opgeleverd. Daarnaast is hun ambitie op dat vlak ook duidelijk geworden. Zo hebben we recent concrete projecten kunnen aankondigen zoals bijvoorbeeld het natuurbehoud op Antarctica die financieel gesteund worden door Coca-Cola.”

Concreet meet en evalueert WWF op wereldschaal hoe Coca-Cola zijn impact op de natuur verbetert, en checkt wat de multinational doet op het vlak van waterbeheer en CO2-uitstoot van zijn fabrieken in België. “Die resultaten worden dan in een wereldwijde scorecard opgenomen. Op het vlak van de sensibilisering stellen we voor België een specifiek plan op voor de lokale markt. Zo hebben we vorig jaar samen een campagne in de massamedia gevoerd om mensen te sensibiliseren en om fondsen te werven voor het natuurbehoud in Antarctica. In die campagne, die onder andere via een tv-spot liep, liet Coca-Cola weten onze aanpak op Antarctica te steunen en werden mensen aangespoord om geld te storten. We zijn nu trouwens een tweede campagne aan het uitwerken over Antarctica die Europees gaat lopen."

Lees meer over de marketing-aanpak van WWF en download de PDF

Schrijf u hier in voor de Marketing Discovery Summit op 18 september 2014

Auteur: 

Mark Anthierens
Jobs - Side - NL