Présidente du Boerenbond

Sonja De Becker

woensdag, 10 mei, 2017 - 16:23

Van keten naar ring

De Colruyt Group pakte in april uit met twee nieuwe appelsoorten. Op zich geen bijzonder bericht, er worden elk jaar wel meerdere nieuwe rassen op de markt gebracht. Is het niet in Vlaanderen, dan is het elders in de wereld. Bijzonder is wel de aanpak. De Colruyt Group is voor deze nieuwe producten vertrokken vanuit een ketenbenadering. Van bij aanvang van het project werden fruitveredelaars en -telers betrokken en gebeurde alles in samenspraak. De vakkennis van de fruitteler werd gecombineerd met de verkoopsexpertise van de retailer. Maar ook de klant werd betrokken. Uit meerdere nieuwe rassen werden die 2 geselecteerd die door Colruyt-klanten na een smaaktest de voorkeur kregen. Op die manier wordt niet alleen rekening gehouden met de teeltbaarheid van de appels (met onder andere aandacht voor ziekte-tolerantie) maar ook met de verkoopbaarheid ervan. De consument besteedt heel veel aandacht aan smaak en kleur maar meer dan vroeger gaat ook veel aandacht naar de herkomst, appels van eigen bodem. Voor telers en retail is dan weer de bewaarbaarheid belangrijk, maar ook was er aandacht voor ‘nevenstromen’. Colruyt garandeert immers om de hele oogst af te nemen, ook de appels van mindere kwaliteit. Die zal de Colruyt Group verwerken tot sap of appelmoes.

 

In dit voorbeeld zijn een aantal principes cruciaal voor de land- en tuinbouwer. De betrokkenheid van bij aanvang, de erkenning van zijn expertise, de inspraak van alle partijen, zekerheid van afname van de oogst (ook van de producten van mindere kwaliteit) waardoor risico’s, kosten en baten evenwichtig verdeeld worden over de keten. Een goede verstandhouding tussen de partners laat snelle bijsturing toe.

 

Deze ketenontwikkeling is niet uniek. Er lopen nog initiatieven. Het principe van ketenbenadering is wel vrij recent en onze land- en tuinbouwers kijken er wat wantrouwig naar. Ze zien een heel beperkt aantal collega’s in het verhaal stappen (in het geval van het appelverhaal van Colruyt gaat het momenteel om een samenwerking met 3 fruittelers) en vragen zich af wat er voor de massa in zit. Toch verdienen deze initiatieven een kans. Ze zijn incubatoren van nieuwe samenwerkingsvormen in de agro-voedingsketen, over de verschillende schakels heen. Ze bieden ook de mogelijkheid om de  concurrentiestrijd niet langer te beperken tot een prijzenoorlog die al vele jaren door heel wat bedrijven in de keten als een wurggreep ervaren wordt en lange-termijndenken en –samenwerken onmogelijk maakt.

 

De agrovoedingsketen was tot nu toe een aaneenschakeling van schakels. Van landbouwer over diverse verwerkers via retail tot bij de klant-consument. De landbouwer is het begin van de ketting, de consument het einde.

 

Het ‘Colruyt-initiatief’ koppelt de schakels aan elkaar, zonder begin of einde. Schakels vormen niet langer een ketting, wel een ring. Het systeem kan ertoe bijdragen dat schakels minder dan in het huidige systeem, onhoudbare druk zetten op elkaar. Schakels prikkelen elkaar, houden elkaar scherp, maar in het belang van de ring, op een danige manier dat er samen stappen vooruit gezet worden. Schakels zijn gelijkwaardige partners, delen op een evenwichtige manier de lasten en de lusten. De ring als symbool van een goed huwelijk.

 

Ik weet het, de Ideale Wereld bestaat alleen als tv-programma. Deze vorm van samenwerken is niet zaligmakend. Ik pleit er ook niet voor dat het de enige manier van samenwerking in de keten wordt. Maar het nodigt wel uit om nog meer dergelijke uitdagingen aan te gaan waarin een groeiende groep van land- en tuinbouwers op diverse vlakken erkenning krijgen voor hun kennis, kunde en product.

 

Jobs - Side - NL