Values-driven marketing volgens Lampiris

Achter Lampiris gaan de namen schuil van twee ambitieuze vrienden: Bruno Vanderschueren en Bruno Venanzi. Zij besloten de gelegenheid van de liberalisatie van de energiemarkt aan te grijpen om zich in avontuur te storten met een duurzaam tintje. De belangrijkste uitdaging was natuurlijk om het strijdperk te betreden dat gedomineerd werd door de traditionele giganten en vervolgens een van de belangrijkste spelers op de markt te worden. 

Bruno Venanzi, medeoprichter van Lampiris, zal een van de belangrijkste sprekers zijn op de marketing discovery Summit die op 18 september aanstaande door The Retail Society en bpost wordt georganiseerd. Hij zal daar een uiteenzetting geven van de basisprincipes van de marketing in de tien jaar van haar bestaan van dit kleine bedrijf de derde energieleverancier van het land hebben gemaakt. In afwachting van 18 september was Bruno Venanzi bereid om voor ons alvast een tipje van de sluier te lichten.

 

"Vermijd ten allen tijde clichémarketing" , Bruno Venanzi - mede-oprichter Lampiris

 

Mijnheer Venanzi, hoe sensibiliseert u uw potentiële klanten over uw aanbod en uw groene energieën? 

In de marketingwereld kunnen vier grote tijdperken worden onderscheiden. Hoewel zij in verschillende periodes opkwamen, bestaan ze nu nog naast elkaar. In de jaren 70 deden de meeste bedrijven aan Product Centric Marketing. In de jaren 80-90 kreeg Consumer Oriented Marketing de overhand, in het begin van de jaren 2000 gevolgd door Brand Centric Marketing. Meer recentelijk ontstond, zij het meer bescheiden, in de jaren 2010 Values-Driven Marketing, waar bijvoorbeeld door Exki of Max Havelaar zich op toeleggen. Op die laatste variant zijn ook de inspanningen van Lampiris gericht. Lampiris heeft haar communicatie en beeldvorming daarom gebaseerd op de waarden die de mensen willen terugzien in de goederen en diensten die zij gebruiken. Concreet werken wij aan vijf waarden: menselijk, lokaal, transparant, duurzaam en intelligent.

 

 

 

Wij hebben ons merk en onze positionering dus ontwikkeld rond het 'waarom', waar de anderen bij het bouwen van hun merk uitgaan van het 'wat'. Een eenvoudig voorbeeld is dat van Apple en Dell. Apple heeft aan het ‘waarom’ gewerkt en rond het instinctieve aspect van technologie, terwijl Dell zich op het 'wat' richtte, namelijk de computers. Deze benadering stelt ons in staat heel wat meer aan te bieden dan gas en elektriciteit alleen en rechtvaardigt ook alles wat raakt aan het verbruik en de productie van energie in en rond het huis. Zo heeft Lampiris bijvoorbeeld projecten opgestart op het gebied van isolatie, de levering van hout en pellets, de oprichting van een coöperatie voor de productie van windenergie, enz.

Uit de keuze voor Values-driven Marketing vloeit bovendien onvermijdelijk voort dat partnerschappen rechtstreeks verband moeten houden met door ons bedrijf verdedigde waarden. Lampiris kiest haar partners uit organisaties en ondernemingen die geloofwaardig zijn op ten minste één van de waarden die wij voorstaan. Op het gebied van duurzaamheid zijn wij bijvoorbeeld een bilateraal partnerschap aangegaan met Natuurpunt in het noorden van het land en met Made in Abeille in het zuiden.

Welk campagnes overtuigen het meest? Kunt u enkele voorbeelden geven van campagnes die door Lampiris worden gevoerd?

Campagnes met getuigenissen betreffende de menselijke waarde zijn over het algemeen zeer efficiënt. Wij hebben allemaal vertrouwen in de mensen die dicht bij ons staan. Op die manier heeft onze getuigeniscampagne veel succes gehad.  Zoals ik zei is onze communicatie altijd gericht op onze 5 waarde-assen.

Zo hebben wij dit kader hebben een campagne gelanceerd onder de titel “So Obvious” waarin verwijzingen zaten naar al waarden, dus zowel naar de intelligentie, de duidelijkheid, de menselijkheid en het lokale als naar de duurzaamheid. Het ging om straatinterviews waarbij voorbijgangers werd gevraagd vragen te beantwoorden waarop het antwoord net zo evident was als klant worden bij Lampiris, 100% Belgisch, 100% groen en onafhankelijk. Op de vraag “Wil ik op 300 meter van een kerncentrale wonen?” antwoordden de mensen natuurlijk ‘nee’ en werden zij vervolgens doorgeleid naar on Lampiris-site met haar baseline 'groen, Belgisch en goedkoper', waar we hen aanmoedigen om samen met ons in groene energie te investeren. 

 

In de overtuiging dat onze klanten onze beste ambassadeurs zijn, hebben we ook een peterschapscampagne rond de menselijke, lokale, duurzame en intelligente waarden gehouden. Met deze actie stellen wij de klanten voor peter te worden van zijn vrienden zodat deze zelf ook klant worden. Zowel de peter als de petekinderen ontvangen voordeel. Ze kunnen ook via de site Samen Groener een project van hun keuze ondersteunen.

Wat raadt u aan, in termen van marketing?

Het is belangrijk om duidelijk te omschrijven wat de krachtige trends in de markt zijn waarop de onderneming zich kan positioneren, maar veel bedrijven slagen er nog niet in om te besluiten op welke trends ze zich moeten concentreren. Het bedrijf moet zich ervan vergewissen het marketingdenken tot in elke afdeling is doorgedrongen en dat de marketingafdeling zelf zich 'slechts' bezighoudt met het uitstippelen en coördineren van de acties. Marketinggerichteid werkt slechts als elke afdeling het in het achterhoofd houdt. Werknemers, directie, klanten, aandeelhouders en toeleveranciers moeten allemaal de waarden van de onderneming delen. Dit zijn enkele punten die op de marketing discovery Summit nader uitgewerkt zullen worden.

Welke fouten moeten te allen tijde worden vermeden?

Een van mijn adviezen, die men als een provocatie zou kunnen opvatten, is om vooral niet aan marketing te doen.  Om misverstanden te vermijden, ik bedoel hiermee de clichématige marketing.  Men moet niet denken marketing enkel neerkomt op communicatie, het is een veel uitgebreider en breder begrip. Het is van belang de marketingafdeling niet in een ivoren toren op te sluiten. Maar ook daarover zullen tijdens mijn presentatie nog andere pistes uitgewerkt worden. 

 


Wil u meer weten over de marketingaanpak van Lampiris? Schrijf u dan in voor de marketing discovery Summit op 18 september!

Auteur: 

Joram De Bock
Jobs - Side - NL