Tabak: De belangrijkste nieuwe regels

De richtlijn die de nieuwe commissaris voor Gezondheid Tonio Borg voorstelde, bestaat uit nieuwe en aangescherpte regels voor de vervaardiging, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten. Het nieuwe voorstel herziet de bestaande richtlijn uit 2001 behoorlijk ingrijpend op een aantal punten. We filteren er de belangrijkste uit:

 

 

Etikettering en verpakking

Op alle verpakkingen van sigaretten en roltabak moet volgens het voorstel een gecombineerde gezondheidswaarschuwing komen die bestaat uit een afbeelding en een tekst. Die waarschuwing moet 75% van de voor- en de achterkant van de verpakking beslaan en mag geen verkoopbevorderende uitingen bevatten. De fabrikanten moeten gegevens over teer, nicotine en koolmonoxide, die als misleidend worden ervaren, vervangen door informatie op de zijkant van de verpakking die aangeeft dat tabaksrook meer dan zeventig kankerverwekkende stoffen bevat. De lidstaten behouden de mogelijkheid om in naar behoren gemotiveerde gevallen neutrale verpakkingen in te voeren.

 

Ingrediënten

Het voorstel vraagt een verbod op sigaretten, roltabak en rookloze tabak met kenmerkende aroma’s (zoals vanille of menthol) en een verbod op producten met verhoogde toxiciteit en verslavendheid.

 

Rookloze tabak

Het verbod op tabaksproducten voor oraal gebruik (snus) wordt gehandhaafd, behalve voor Zweden, waarvoor een vrijstelling geldt. Ter info: het lobbywerk van een Zweedse snusfabrikant, die een vrijstelling in heel Europa wenste, verplichtte ex-commissaris John Dalli, de voorganger van Tonio Borg, dit najaar ontslag te nemen uit de Europese Commissie.

 

Elektronische sigaret

Nicotinehoudende producten (bv. elektronische sigaretten) met een nicotinegehalte onder een bepaalde maximumwaarde mogen in de handel worden gebracht, maar moeten gezondheidswaarschuwingen bevatten. Kruidensigaretten moeten van gezondheidswaarschuwingen zijn voorzien.

 

Illegale handel

Europa plant een volg- en traceersysteem en veiligheidskenmerken (bijvoorbeeld hologrammen) om ervoor te zorgen dat enkel producten die aan de richtlijn voldoen in de EU worden verkocht.

 

Auteur: 

Gondola Magazine