Like a rolling stone…

Het moet 2002 of 2003 geweest zijn, toen ik het voor het eerst een studie in handen kreeg die de link legde tussen bio en business. Voeding op basis van biologische teelt was op dat moment een relatief nieuw fenomeen in food retail, met zoals steeds felle believers en even felle non-believers. De non-believers wezen vooral op de economische onhaalbaarheid van de bio-markt. Toen was er nog geen sprake van een Grote Recessie, maar met 9/11 en de opengespatte internetbubble vers in het geheugen lagen de kaarten van de koopkracht evenmin fantastisch. De studie toonde aan dat de gemiddelde consument bereid was om 10 tot 15% meer te betalen voor bio. Het was een eye-opener. Bio-producenten bleken potentieel te hebben om meer dan een hype te worden. En zo bleek het ook: de bio-markt is de voorbije tien jaar alleen maar gegroeid.

Biologische teelt van groeten en fruit was een van de eerste stappen naar meer duurzaamheid die zeer zichtbaar werd in de supermarkten. Later volgden andere voedingsproducten en werd de invulling van duurzaamheid verruimd van bio naar eco, maar ook van productie naar verpakking en hergebruik. In het ecologisch dossier van december vindt u de belangrijkste actuele tendensen terug op vlak van packaging (met de gloednieuwe Greener Packaging Awards), hergebruik (zoals cradle-to-cradle toepassingen), communicatie en biogebaseerde productie. Wat meteen opvalt bij een analyse van deze trends is het groene sneeuwbaleffect. Elke verbetering toont aan waar het nog beter kan. Afval of producten hergebruiken leidt bijvoorbeeld tot meer transport en meer energieverbruik, wat dan weer nefast is voor de ecologische voetafdruk van de producent in kwestie. Vaak noopt dat de betrokkenen tot bijkomende duurzame initiatieven, maar niet zelden klinkt de vraag waar de vergroening stopt. Hoe ecopuriteins moet je als onderneming zijn? Hoe groot is het risico om te gaan greenwashen?

In dit dossier vermelden we veel voorbeelden die aangeven waar de markt vandaag staat, maar de beste sleutel om de ecogrens te bepalen, is en blijft business. Idealisme is mooi, maar de evolutie naar een meer biogebaseerde economie heeft geen belang bij blind avant-gardisme. Bedrijven moeten verduurzamen op een rendabel niveau. De voorbeelden op de volgende pagina’s koppelen business naadloos aan duurzaamheid. Overal is de marge voor ecologische verbetering nog aan te duiden, maar het heeft geen zin om onrendabele hypergroene producten te produceren. Stap voor stap duurzaamheid vermarkten is de marsrichting. En net zoals de biogroenten tien jaar geleden perspectief zagen, mogen veel andere duurzame producten dat vandaag zien. Omdat de vraag en de consumentenbehoefte groeit en omdat veel producten uit hun duurzaamheid een significante kwaliteitsverbetering hebben gepuurd. Of zoals marketinggoeroe Philip Kotler het met zijn boek over het rendabiliseren van goede doelen omschreef: ‘Goed werkt beter’! (...)

De belangrijkste tendensen op vlak van duurzaamheid in de retailsector worden uitvoerig onder de loep genomen in de speciale editie van Gondola Magazine, in de maand december. Lees ons dossier duurzaamheid in onze speciale editie. En ontdek in één beweging alle details van de allereerste editie van de Greener Packaging Awards. U bent nog niet geabonneerd? Klik hier!

Auteur: 

Gondola Magazine