Retailers zweren bij krantenreclame

In 2011 hebben de Belgische retailers samen meer geïnvesteerd in reclame dan in 2010. Tegelijk blijft de dagbladpers het meest geliefde reclamemedium. In ons magazine van januari-februari gaan we na waar die liefde vandaan komt en waarom radio en televisie het met minder moeten stellen. U krijgt hier alvast een voorsmaakje.

De Belgische grootdistributie heeft in 2011 beduidend meer geïnvesteerd in mediareclame dan een jaar eerder. De meest recent beschikbare cijfers, tot en met november 2011, geven aan dat alle spelers in de grootdistributie samen 96,5 miljoen euro hebben besteed aan reclame op radio, televisie, internet, affichagepanelen en in kranten, tijdschriften en huis-aan-huisbladen. Meer nog dan de wetenschap dat het vertrouwen in de reclamemedia is gegroeid, boeit een blik op de waardeverhoudingen en strategie die de cijfers blootleggen. Wat de waardeverhoudingen in het investeringsbedrag betreft, blijft Delhaize De Leeuw de grootste retailadverteerder van het land. Na Delhaize volgt niet langer Colruyt, het nummer twee van 2010, maar wel Lidl dat zijn uitgaven in media zeer fors omhoog joeg en van januari tot november 22,6 miljoen euro besteedde. Colruyt is voortaan nummer drie met 20,5 miljoen euro, Carrefour volgt op vier met 16,9 miljoen euro. Tot 2009 was de Franse groep nog de grootste retailadverteerder met 40,1 miljoen euro, bijna het dubbele van wat Delhaize destijds op tafel legde.

Kijken we naar de mediakeuze dan valt op dat de krant nog steeds het lievelingsmedium van de retailers is. Delhaize, Lidl, Colruyt en Carrefour hebben kranten bovenaan staan en vaak is de kloof met de andere media groot.

“We stellen vast dat foldering onderhevig is aan een sterke neerwaartse trend”, zegt Bérengère Dechamps, communication planning director van het mediabureau Carat Belgium. “Het is een duur medium met een sterke achteruitgang. De winkelpunten geven meer en meer de voorkeur aan direct marketingacties en dit via een min of meer grondige kennis van hun klanten, die bovendien nog eens verschillen van winkelpunt tot winkelpunt. Dat ze dit kunnen, danken ze aan de getrouwheidskaarten en aan de daaraan gekoppelde inzichten in het winkelmandje.”

Het volledig artikel leest u in Gondola Magazine januari-februari!

Auteur: 

Gondola Magazine