“Retailers en boeren kunnen bondgenoten zijn”

Gondola sprak met Piet Vanthemsche (voorzitter Boerenbond)

De landbouw en de retail hebben elkaar nodig: zonder boeren immers geen groenten, fruit of vlees in de winkels. Maar het partnerschap kan nog verder gaan, zegt Piet Vanthemsche. Wij spraken met de voorzitter van de Boerenbond over de gemeenschappelijke belangen van de boer en de retailer.

Hoe is de relatie tussen de landbouwers en de retail bij ons?
De relatie tussen de retail en de land- en tuinbouw is redelijk goed in België, wat niet overal in Europa het geval is. De voorbije jaren is er veel geïnvesteerd in een betere verstandhouding binnen de keten. We zijn daarmee begonnen in 2008-2009, na een periode van grote spanningen rond de melkprijzen. Melk werd toen over de velden gesproeid als teken van protest. “Wat hebben zo’n acties voor zin?”, dacht ik toen. Zouden we niet beter rond de tafel gaan zitten met de landbouwers, de retail en de voedingsindustrie? Dat initiatief hebben wij toen genomen als Boerenbond. De bedoeling was om de captains of industrie bij mekaar te krijgen. Samen hebben wij in 2010 een gedragscode uitgewerkt voor een duurzame relatie binnen de keten. Die werd door bijna alle retailers ondertekend.

Wat staat er in die gedragscode?
Een aantal basisregels om met mekaar om te gaan. Eerst was dat heel principieel, met regels over contractnaleving en dergelijke. Maar uiteindelijk hebben we er een “ketenplatform” uitgehaald waar we onder mekaar nadenken over de relaties binnen de keten. Na vier jaar hebben we ontdekt dat we meer gemeenschappelijke belangen hebben dan we dachten.

Hoe kunnen retailers en boeren verder nog samenwerken?
De retail kan zeker een bondgenoot zijn voor informatie-uitwisseling. Eén van de uitdagingen voor de land- en tuinbouw is om meer marktgericht te produceren, dat is een verwijt dat we dikwijls krijgen. Het is daarom belangrijk te weten wat de markt vraagt en wat de tendensen zijn. En de retailers hebben op dat vlak een schat aan informatie. Wij als Boerenbond vragen om die met ons te delen, en delen die dan op onze buurt via onze info-kanalen met onze leden.

Hoe ziet u de relatie tussen retail en boer in de toekomst?
Ik ben zeer benieuwd naar de toekomst van het online shoppen. Ik denk dat we de komende tien jaar een sterke evolutie daarin gaan zien, en sneller dan je zou denken. Ook voor verse producten. Door de weg van de consument naar het product korter te maken zou men producten in principe veel verser kunnen krijgen. Of ik boeren ken die online hun producten al verkopen? Ja, ik ken er toch een paar. Maar 8O tot 90% van de verse voeding wordt toch nog altijd verkocht in winkels natuurlijk.

Lees het volledige interview in de oktober-editie van Gondola Magazine. Nog niet geabonneerd? Klik dan hier!

Auteur: 

Joram De Bock