Retail managers zonder grenzen

De distributiesector wordt steeds belangrijker bij de jonge afgestudeerden van onze business schools, en daar kunnen we alleen maar blij om zijn. Waar deze vroeger vooral een carrière ambieerden in de financiële wereld of als marketingmanager bij een belangrijke multinational, lijkt carrière maken in de retailsector tegenwoordig steeds aanlokkelijker als optie. Dit is niet meer dan normaal: het beroep is steeds gesofistikeerder geworden en doordat er zoveel concurrentie is, is een strategische aanpak noodzakelijk. Wat Delhaize betreft komt daar nog bij dat de jonge talenten van het huis kansen krijgen in de verschillende markten over de hele wereld waar de groep actief is.

Waarom zou men er voor kiezen om een ‘expat’ te worden? Hebben zowel werknemer als werkgever er voordeel bij dat managers naar andere landen worden gezonden door hun firma’s? Is er echt sprake van een kruisbestuiving? De vraag boeit ons al langer dan vandaag. Dergelijke buitenlandse aanstellingen zijn tegenwoordig immers schering en inslag bij Delhaize, niet in het minst vanwege de impuls die Pierre-Olivier Beckers hieraan geeft. Drie jaar geleden trok David Vander Schueren naar Hannaford om er zijn talent te gaan ontplooien. Boven de Atlantische oceaan kruiste zijn vliegtuig dat van Stephen Smith, die Sweetbay net verlaten had om marketing manager te worden bij Delhaize Belgium. Stephen (Steve voor de vrienden) zou daar een zekere Denis Knoops weerzien, een man die hij voordien al had ontmoet bij… Hannaford. Denis en Stephen, Stephen en Denis: van gestalte mogen ze dan heel verschillend zijn, beide mannen zijn wat men noemt twee handen op één buik. We besloten dan ook beide vrienden samen aan de tand te voelen. Vooral omdat de twee kompanen allebei betrokken zijn geweest bij een reeks van gebeurtenissen die de Belgische distributeur fundamenteel hebben veranderd: het Excel-plan 2008-2010, het strategisch plan betreffende positionering en agressief imago, de creatie van Red Market…

Lees verder in Gondola Magazine maart 2011

Auteur: 

Gondola Magazine