Prijsstijgingen

De schommelingen van de grondstofprijzen zorgen voor onrustige markten, spanningen tussen actoren en een mediatisering van een debat dat voornamelijk baat heeft bij meer sereniteit. We gaan op zoek naar verklarende factoren en leren uit het verleden met oog op de toekomst.

Gondola Magazine