Philippe Godfroid: Ik wil actief de belangen verdedigen van de zelfstandige winkeliers

Philippe Godfroid, de net benoemde nationale President van UCM, doet deze zomer mee met het spel van de zomerinterviews. In dit interview leest u meer over zijn eerste indrukken, zijn toekomstige doelstellingen, zijn visie op de toegenomen concurrentie en de sperperiode.

Het recente arrest van Dendermonde stelt het systeem van de sperperiode opnieuw ter discussie. Welke reactie kunnen we verwachten van UCM?

Uiteraard zijn wij voorstander van de sperperiode. Het zou voor de zelfstandige winkels gevaarlijk zijn om deze periode af te schaffen en de winkeliers dus toe te staan om kortingen aan te kondigen voordat de voorverkoop begint. U moet weten dat het weliswaar verboden is kortingen aan te kondigen, maar dat er wel mogelijkheden zijn om via verschillende kanalen kortingen te bieden. Als België echter doorgaat met het steeds opnieuw ter discussie stellen van het systeem, is het niet uitgesloten dat de marges van de onafhankelijke winkeliers zullen dalen.

Hoe kijkt u in het algemeen tegen de marktsituatie aan?

We hebben zo’n 300 zelfstandige winkeliers geïnterviewd die te maken hebben met de voorverkoop die dit jaar met de huidige crisis en de sombere weersverwachtingen weinig goeds belooft. We hebben het volgende vastgesteld: 95% van de ondervraagde winkeliers zouden voorraden hebben die even groot of nog groter zijn dan in 2011. Daarom zagen we dat een groot aantal winkels begon met uitverkoopkortingen van 30%. De consument doet dus goede zaken. Wat we ook zien gebeuren is dat de winkelier steeds meer overgaat tot koppelverkoop. Dit is in ieder geval een trend waar vaak over is gesproken tijdens de enquête. En een teken des tijds ... Meer dan 80% van de zelfstandige winkeliers neemt geen extra personeel aan deze zomer ... We zijn niet echt optimistisch over de zomeruitverkoop in 2012. Zoals ik al zei, het weer gekoppeld aan een periode van aanhoudende crisis brengt de zomeruitverkoop in gevaar.

Hoe voelt u zich als nieuwe President van UCM? Welke veranderingen heeft u in gedachten?

Ik voel me gelukkig en heel gemotiveerd. Er liggen een paar grote uitdagingen in het verschiet. Ik ben ook blij dat ik gekozen ben vóór de vakantieperiode, die nog steeds een rustige periode is in België. Het bood mij de kans om mijn belangrijkste werkdoelen te definiëren. Een van de belangrijke uitdagingen is om intern de orde te herstellen. Zo is het de eerste keer in meer dan 40 jaar dat een echte verkiezing plaatsvindt. Vroeger was er slechts één kandidaat. We moeten onze organisatiestructuur aanpassen en moderniseren. Mijn voornaamste doelstellingen zijn als volgt:

  • Ik wil actief de belangen verdedigen van de zelfstandige winkeliers en hun imago. Een zelfstandige winkelier wordt vaak gezien als een dief, een profiteur of iemand zonder scrupules. Een zelfstandige winkelier die is mislukt wordt vaak bestempeld als een nietsnut of een loser. Deze vooroordelen wil ik bestrijden. Het beeld van de zelfstandige winkelier moet worden herzien en gecorrigeerd.
  • In samenwerking met de minister Sabine Laruelle wil ik aan de kleine ambachtslieden een wettelijke kader bieden.
  • Het is ook belangrijk om een rondetafelgesprek te organiseren over de veiligheid in stadscentra en vooral in winkels. De veiligheid van winkeliers is een basisrecht. We moeten het debat stimuleren en nadenken over wetsveranderingen, bijvoorbeeld de wet op het recht van zelfverdediging. Het laatste nieuws bewijst dat zelfverdediging soms discutabel is, maar als een winkelier beroofd wordt weet hij niet of het wapen geladen is of niet. Het zou dan ook wettelijk toegestaan moeten worden dat hij zich verdedigt.
  • We zouden ook graag willen bereiken dat het belastingtarief en de sociale premies in de kleine en middelgrote ondernemingen worden verlaagd. Een KMO mag niet vergeleken worden met een grote onderneming in het klein. De realiteit van dit soort ondernemingen is anders.
  • Tot slot hebben we een enquête gehouden in voedselmiddelenwinkels en meer specifiek franchisenemers. De loonmarge neemt toe, de energiekosten ook, …. Ook dit is zorgwekkend!

Wat doet u tijdens uw vakantie? Heeft u nog een advies wat betreft boeken, activiteiten of bestemmingen?

Ik ben zelf een boek aan het lezen van financieel journalist Marc Roche (correspondent van Le Monde) getiteld "Le capitalisme hors la loi".

Wat bestemmingen betreft, ik heb veel gereisd; Europa, Afrika en vooral Italië. Dit jaar ga ik trouwens 10 dagen naar Toscane met ons gezin .

Auteur: 

Gondola Magazine
Side banner - Ingenico ePayments