General Manager FEVIA

Chris Moris

vrijdag, 23 december, 2016 - 14:15

Open moet het zijn

“Open, open, open moet het zijn…” zo zong de betreurde zanger Thé Lau van The Scène. Zijn boodschap is een oproep die de Belgische voedingsindustrie graag laat weerklinken naar een jaar waar openheid soms ver zoek leek…

 

2016 was een turbulent jaar. Met kantoren op amper 500 meter van de metro van Maelbeek voelde FEVIA bijna letterlijk de schok van de aanslagen die ons land op 22 maart in het hart raakten. Maar de Belgische voedingsindustrie in haar geheel voelde de naschok. Het succes van onze voeding, in eigen land en in het buitenland, is immers onlosmakelijk verbonden met het imago van ons land. Het is dan ook geen toeval dat de Belgische voedingsindustrie de kwaliteit, diversiteit en innovatie van haar producten promoot met het merk Food.be en met de toepasselijke slogan: “Small country. Great food.”

 

Laten we dit een pleidooi zijn voor een open wereld waarin Belgische voedingsbedrijven hun sterktes verder kunnen uitspelen: kwaliteit, diversiteit en innovatie. De toenemende tendens richting meer protectionisme in Europa is voor onze voedingsbedrijven een reële bedreiging. Het Franse experiment met oorsprongsetikettering is niet of niet minder dan een uiting van wat we vandaag gastro-nationalisme noemen.

 

Dat de Europese Commissie dit toeliet is onbegrijpelijk en is regelrecht in strijd met het basisprincipe van de open Europese markt. Het heeft er bovendien alle schijn van dat andere landen het voorbeeld van Frankrijk dreigen te volgen: Italië vroeg intussen goedkeuring bij de Europese Commissie voor een gelijkaardige maatregel en Roemenië besliste dat 51% van de voedingsproducten in Roemeense supermarkten van eigen bodem moeten komen. Die tendens van grotere economieën om de eigen markt te beschermen benadeelt duidelijk de kleinere landen met een open economie. Hoeft het nog gezegd te worden dat ons land daarbij hoort? Small country. Great food. Inderdaad.

 

Export is de motor achter de groei van de Belgische voedingsindustrie. Die groei was de voorbije jaren duidelijk merkbaar richting zowel het Verenigd Koninkrijk (+6% in 2015) als richting Canada (+8% in 2015). De Brexit en de pogingen om het CETA-handelsakkoord te blokkeren zijn in dat opzicht potentiële remmen op de groei van de enige industriële sector die de voorbije 10 jaar jobs in ons land wist te houden. Een teken aan de wand: in de twee maanden na de Brexit is onze export naar het VK met 6,4% afgenomen tegenover dezelfde periode vorig jaar.

 

We hebben er dus alle belang bij om samen die remmen op onze groei weg te werken. Net dat is wat de federale overheid in november deed door de geplande verhoging van de “gezondheidstaksen” opnieuw af te voeren. We kunnen die beslissing enkel toejuichen: de taksen hadden immers geen impact op de volksgezondheid maar dreven Belgische consumenten over grenzen heen. Een onderzoek door marktonderzoeksbureau GfK bij 5.000 Belgische huishoudens toonde aan dat Belgische consumenten hun voeding en dranken steeds vaker aankopen in onze buurlanden. Vooral Frankrijk plukt hiervan steeds vaker de vruchten: sinds 2010 verdubbelde het aantal grensaankopen bij onze zuiderburen. Wie op zaterdagochtend eens een kijkje gaat nemen op de parking van Auchan in Roncq, weet dat dit geen fictie is maar dagelijkse realiteit.

 

Natuurlijk is de strijd tegen obesitas letterlijk levensbelangrijk. Net daarom ondertekenden FEVIA en Comeos in juni het Convenant Evenwichtige Voeding met minister van Volksgezondheid De Block. In navolging van het succesvolle zoutconvenant gaat de voedingssector het engagement aan om samen bij te dragen aan een echte vermindering van de inname van energie bij de consument. Samen de gezonde keuze de eenvoudige keuze maken is een beter recept voor duurzame groei dan nog een extra taks of heffing toevoegen aan de nu reeds lange lijst.

 

Ondanks de uitdagingen waarvoor Belgische voedingsbedrijven staan hebben we alle reden om met vertrouwen naar de toekomst te kijken. “Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen,” zong Thé Lau. Laten we niet twijfelen om die wereld te laten kennismaken met het beste dat ons land te bieden heeft: Small country. Great food.!

Jobs - Side - NL