Voorzitter Boerenbond

Sonja De Becker

vrijdag, 3 maart, 2017 - 09:48

(On)zichtbare innovatie, motor van verduurzaming

2016 werd door Boerenbond afgerond met de bekendmaking van de laureaten van de tweejaarlijkse innovatiecampagne. Na 10 edities blijft het me verbazen hoeveel innovatieve ideeën en concepten groeien op onze land- en tuinbouwbedrijven zelf. Ik heb de voorbije edities al heel wat nieuwigheden zien passeren. Sommigen vinden enkel toepassing op een beperkt aantal bedrijven. Maar een groot aantal wordt ook gangbaar in  de hele sector.

 

Elke campagne zie ik een heel uiteenlopend scala van innovaties. Productinnovatie (denk aan de kerstomaatjes die jaren geleden als ‘snoepgoed’ gelanceerd werden) is heel zichtbaar op de winkelvloer. De innovaties die leiden tot vooruitgang op het gebied van dierenwelzijn, milieu of arbeidsomstandigheden zijn dat niet of minder maar zijn zeker zo belangrijk. Het blijft moeilijk om ook die veranderingen kenbaar te maken aan de consument. Per kilogram product wordt nu veel minder water gebruikt, minder en betere gewasbescherming. Per vierkante meter grond kan meer geoogst worden en dieren zitten in stallen die heel wat comfortabeler zijn dan pakweg 10 jaar geleden, laat staan 30 jaar geleden. Elke generatie verlegt heel wat grenzen.   

 

De vele inspanningen die onze Vlaamse land- en tuinbouwers leveren om hun productie te blijven verduurzamen zijn heel veelzijdig en dus niet in één cijfer of met één logo te vatten. Verduurzamen gebeurt op diverse manieren, met oog voor één of meerdere componenten op vlak van ecologie, economie en/of maatschappelijke verwachtingen. In de meeste gevallen blijft het eindproduct ogenschijnlijk hetzelfde. Als consument is niet te zien dat een tomatenplant minder ruimte vergt, meer kilo’s tomaten opbrengt en geteeld wordt op een manier dat de pluk de tuinder niet overbelast. De liter melk van vandaag is even wit als vroeger maar door selectie van dieren, aanpassen van voeders en anders houden van dieren, ligt de broeikasgasuitstoot per liter  melk nu maar  liefst 25% lager dan in 2000.

 

En zo heeft elk product zijn verhaal. Naast telers zouden land- en tuinbouwers ook vertellers moeten zijn. Story telling is ‘hot’ maar blijft een vaardigheid die weinig gangbaar is in landbouwmiddens. Bescheidenheid en nuchterheid kenmerken de sector. Boerenbond laat de voedselproducenten zoveel mogelijk zelf hun verhaal vertellen via diverse kanalen. Het doet me plezier om in de vele communicatiekanalen van distributieketens geregeld het verhaal van hun toeleveranciers, land- en tuinbouwers, te lezen of op hun winkelvloer via foto’s en videobeelden te zien wie het voedsel produceert en hoe dat gebeurt.

 

Want zo krijgt voedsel een gezicht. Belangrijk is om het een realistisch gezicht te geven. Onze land- en tuinbouw is een moderne economie, die voortdurend bijstuurt om de sector op diverse vlakken, en op heel diverse manieren te verbeteren, te verduurzamen. Ook belangrijk is om in de story telling mee te geven dat er niet één zaligmakend landbouwmodel is, niet één item om op te focussen. De sector staat voor heel wat uitdagingen waarbij elke bedrijfsleider zelf beslist waarop hij de nadruk legt en hoe hij de uitdaging aangaat. De even diverse verwachtingen van de consumenten zijn daarbij sturend.

 

De diversiteit in de sector is groot, bijgevolg ook het aantal verhalen. Communiceren over die diversiteit is een uitdaging maar ze biedt ook veel kansen. Om die verhalen waarheidsgetrouw bij jullie klanten te krijgen, is zeker voor ieder van jullie een rol weggelegd. Ze prikkelen de nieuwsgierigheid, vergroten de kennis en versterken het vertrouwen in onze sector en in onze land- en tuinbouwers. Meer weten is doordachter eten en zo stimuleert duurzaam consumeren het duurzaam produceren. En dat zet dan weer aan tot blijvend innoveren. Innovatie is een motor die nooit stilvalt. Wat me doet uitkijken naar de inzendingen van onze innovatiecampagne 2018!  

 

Jobs - Side - NL