Onze merken zijn gespaard gebleven door de crisis.

In onze reeks eindejaarsinterviews hebt u al uitgebreid kunnen kennismaken met de visie van Dominique Michel van Comeos en met die van Claude Boffa van de Solvay Brussels School. Beide heren zijn experts op het vlak van retail, maar voor de zekerheid laten we best ook iemand aan het woord die zelf dag in, dag uit als retailer actief is. Daarvoor viel ons oog op de sympathieke Marc Huybrechts, CEO van Distriplus. Distriplus kent u ongetwijfeld van de ketens Planet Parfum, Club en Di.

1 - Als u een hele korte analyse moest geven van het jaar 2011, welke conclusies zou u dan trekken? Wat waren de beste momenten?
Het zou te gemakkelijk zijn om te zeggen dat 2011 het jaar van de crisis was, ook al hebben we een duidelijke toename van het gevoel van onzekerheid om ons heen kunnen waarnemen. Vreemd genoeg zijn onze cosmeticaketens (Planet Parfum en Di) in dit stadium ruimschoots gespaard gebleven en hebben zij juist zeer goede verkoopresultaten geboekt. Alsof onze klanten zichzelf cadeautjes toestaan om aan de harde werkelijkheid te kunnen ontsnappen… De boeken- en papierwarensector (Club) kent een moeilijkere marktevolutie: door het internet en de ontwikkeling van het IT-aanbod zijn zaken aan het veranderen, zowel omdat er veel meer online aanbod aanwezig is, er veel boeken gedigitaliseerd worden als vanwege de toename van het aantal dragers voor lectuur is toegenomen. Dit is een wereld die zich snel ontwikkelt en snelle aanpassing vereist.

2 - Kunt u ons een beeld geven van uw ambities voor 2012?
Onze 3 merken (Planet Parfum Club en Di) delen dezelfde ambitie: alle drie willen zij in de sectoren welzijn, plezier en cultuur referentiemerken en buurtketens zijn. Wij willen ons onderscheiden van onze concurrenten door een volledig aanbod van producten en diensten, maar nog meer door hoogwaardige service en een vriendelijke ontvangst in een aangename omgeving. Wij zullen blijven investeren in de opleiding van onze medewerkers, de modernisering van onze verkooppunten en ook in communicatie.

3 - Wat denkt u van de politieke crisis die ons land heeft doorgemaakt? Hebt u daar de gevolgen van ondervonden?
Wij hebben er niet onder geleden, ook al is het te betreuren dat er zoveel tijd verloren is gegaan waarin aan de echte prioriteiten gewerkt had kunnen worden. Een kleine kanttekening: wij hopen dat bepaalde regeringsmaatregelen ons niet indirect zullen raken. Zo zou een verkleining van de budgetten voor veiligheid niet ideaal zijn, aangezien wij een toename van de winkeldiefstallen waarnemen.

4 - We hebben ook een economische crisis gehad. Welke gevolgen heeft die gehad?
Die heeft geen directe gevolgen gehad. De omzetten waren meer dan behoorlijk. Tot op heden heeft de verlaging van de consumptie ons niet al te zeer geraakt. Wij moeten de ontwikkelingen in 2012 weliswaar nog een beetje afwachten, maar we blijven toch absoluut optimistisch.

5 – Hoe hebt u de eindejaarsfeesten doorgebracht?
Zoveel mogelijk in de winkels. Tijdens de grote weekenden van Kerstmis en Nieuwjaar heb ik veel tijd in onze winkels doorgebracht. Ik was verbluft door de motivatie van ons personeel, dat er alles aan doet om onze klanten zo goed mogelijk te onthalen en te bedienen. En ik voelde me schuldig dat ik niet tot sluitingstijd aanwezig kon zijn. Daarna heb ik oudejaarsavond in familiekring doorgebracht, ver van alle plichtplegingen…

Auteur: 

Gondola Magazine