Naar een nieuwe voedselcrisis?

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), het Internationale Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD) en het Wereldvoedselprogramma (WFP) doen gezamenlijk een oproep tot een directe, snelle en gecoördineerde actie om een nieuwe voedselcrisis te voorkomen. Zij menen dat een interventie op internationale schaal een herhaling van de voedselcrisis van 2007-2008 zal kunnen tegenhouden. Hiervoor zal het hoofd moeten worden geboden aan de onderliggende oorzaken van de prijsstijgingen van basisvoedingsmiddelen.

Auteur: 

Gondola Magazine

categorie: 

Jobs - Side - NL

Laatste productlanceringen