Marc Huybrechts, CEO van Distriplus

Het hele systeem verandert en moet van koers wijzigen.
De jaren volgen elkaar op, maar lijken niet op elkaar! Het is een jaar geleden dat we met Marc Huybrechts, CEO van Distriplus, een interview hadden over de politieke en economische crisis waar we in 2011 mee te maken hadden, maar ook over de ambities van de groep voor het jaar dat inmiddels bijna afgelopen is. Voor het begin van 2013, treffen we hem nog vastbeslotener aan.

Hoe zou u het jaar dat op het punt staat te eindigen, willen analyseren, zowel met betrekking tot uw onderneming en de sector als tot de economie in het algemeen?

In dezelfde periode van het afgelopen jaar spraken we al van een crisis. Ik geloof dat het woord “crisis” niet helemaal gepast is, want het lijkt te suggereren dat er een eind zal komen aan deze crisis met een terugkeer naar de voorafgaande situatie.

Wij moeten liever de werkelijkheid in de ogen durven kijken: het hele systeem verandert en moet van koers wijzigen. Het is al bijna twee jaar duidelijk dat we niet meer leven in de good old years van sterke groei en aanhoudende omzetstijgingen. In tegendeel, we zien de gezamenlijke kosten toenemen: lonen, huren (vooral in de winkelcentra, wat in tegenspraak is met de opkomst van de e-commerce en de daling van de bezoekersaantallen), energie…

Als we deze kostenstijging combineren met de vertraging van de groei en de consumptie, het toenemende succes van internet en internationalisering, kunnen we niet anders dan onderzoeken hoe we ons economische model en de organisatie van het werk kunnen herzien.

Er is vaak gezegd dat 2013 zich liet aanzien als een moeilijk jaar voor de hele sector… Welke initiatieven en/of innovaties gaat u lanceren om deze voorspellingen tegen te gaan?

De tegenstelling tussen risicovolle omzetten en stijgende kosten stelt ons voor een dubbele uitdaging.

Wij zijn gedwongen tot kostenbeheersing, wat een strenge urencontrole met zich meebrengt, maar ook een herziening van ons organisatiemodel (bijvoorbeeld door de administratie op de verkooppunten maximaal te beperken), inspanningen om onze bedrijfskosten te verminderen (met name door een actieplan op te stellen ter beperking van de energiekosten). Ook moeten we opnieuw in onderhandeling met onze belangrijkste leveranciers (waarbij een evenwichtig partnerschap op langere termijn in stand gehouden moet worden).

Maar we gaan ook en vóór alles onze inspanningen verdubbelen om onze verkopen en winsten te stimuleren. De nieuwe concepten die wij sinds 2011 in onze drie enseignes (Club, Di en Planet Parfum) hebben gelanceerd leggen het accent op een kwalitatief hoogwaardig assortiment dat zich onderscheidt op het gebied van advies en service in een aangename koopomgeving. Met zeer bemoedigende resultaten, want ondanks de crisis hebben wij in 2012 een zeer goede vooruitgang genoteerd.

In 2013 gaan we door met het ontwikkelen van deze nieuwe concepten. Hier komen onze inspanningen bij op het gebied van opleiding, steeds gerichtere marketingacties en natuurlijk een sterker accent op internet.

De feestdagen komen eraan: wat zal, bij het klinken van de twaalf middernachtelijke slagen, uw goede voornemen (privé en/of professioneel) zijn voor het nieuwe jaar?

Vooral niet defaitistisch zijn. Bij Distriplus geloven wij duidelijk in de waarde van onze enseignes. Je hoeft alleen maar te zien hoe gemotiveerd onze teams zijn om dat te geloven. Maar ook kunnen relativeren.

Zonder moralistisch te willen zijn, je hoeft alleen maar te zien wat er in andere regio’s van de wereld gebeurt of soms zelfs dichtbij ons, om te beseffen hoeveel geluk wij hebben. Distriplus heeft drie waarden gekozen: respect, samenwerking en passie. Deze zijn meer dan ooit actueel!

Auteur: 

Gondola Magazine
Jobs - Side - NL