Luc Ardies: Niets wordt zo overroepen dan de impact van de prijs

Om onze serie zomerinterviews af te sluiten, namen we contact op met Luc Ardies van Unizo. Wat is zijn standpunt t.o.v. de sperperiode die jaar na jaar voor meer juridische problemen zorgt en hoe kijkt hij naar het opbod van prijzen en promoties in de retailmarkt?

De recente uitspraak in Dendermonde zet het systeem van de sperperiode op losse schroeven. Hoe denkt Unizo hierop te reageren?

Unizo en Mode Unie vinden de uitspraak van de rechtbank in Dendermonde minstens voorbarig en inhoudelijk aanvechtbaar. Wij wachten op de uitspraak van het Hof van Cassatie in onze eerdere zaak tegenover INNO. In deze procedure heeft het Hof van Cassatie het Europees Hof van Justitie uitdrukkelijk gevraagd naar de rechtsgeldigheid van de Belgische sperperiode in het licht van de eerlijke concurrentie tussen bedrijven onderling. Het Europees Hof van Justitie heeft zich begin dit jaar uitgesproken en de lidstaten zijn gemachtigd om een regelgeving uit te werken die de eerlijke concurrentie moet vrijwaren. Wij hopen dan ook dat het Hof van Cassatie zo snel mogelijk de knopen definitief doorhakt. Het was beter geweest dat de rechter in Dendermonde, net zoals dat in Brussel en Leuven is gebeurd naar aanleiding van identieke procedures, had gewacht op deze uitspraak van het Hof van Cassatie, die uiteindelijk de hoogste gezaghebbende rechtsinstantie is in ons land.

De retailmarkt blijkt nerveus te zijn wat betreft prijzen en promoties. Hoe kijkt u tegen deze situatie aan?

Ten eerste is er niets in de retail dat zo overroepen wordt in de media dan de impact van de prijs. Keer op keer wijzen consumentenonderzoeken aan dat andere aspecten zoals nabijheid, bereikbaarheid, kwaliteit,… belangrijker zijn dan prijs. Ten tweede is het prijsaspect niet iets waar zelfstandige winkeliers zich moeten op profileren. Klanten bezoeken zelfstandige retailers omwille van andere troeven. Maar zelfstandigen gaan vaak te kort door de bocht als ze denken dat het onderscheid met de concurrentie louter op kwaliteit en service kan gemaakt worden. Kwaliteit en service zijn net zoals prijs criteria waarmee je als retailer vandaag het Olympisch minimum haalt, maar geen medailles! Zelfstandigen moeten meer een unieke positionering opzoeken en - eens ze die gevonden hebben - hun strategie hier consequent aan aftoetsen. Zelfstandigen moeten hun klanten verrassen met een service die verder gaat dan de normale verwachtingen

Tot slot, onze zomervraag: Wat verwacht u van de vakantie? Welke zomerlectuur, -bestemming of -activiteit kunt u aanraden?

Wij hebben zelf een eerste pocket geschreven in een reeks die we met uitgeverij MINERVA lanceren rond retail management. Dat eerste boekje draagt als titel “Winkelpersoneel vinden, houden en motiveren” en bevat een mooie praktijkgetuigenis van verf- en decoratiespecialist Tony Mertens. Onze ambitie is om de op zich zeer interessante marketingtheorieën, zoals die van Thomas Peters en Michael Porter, te vertalen naar de praktische leefwereld van zelfstandige winkeliers. Dit zou moeten lukken, omdat ik mijn kennis puur uit de vele contacten van de afgelopen 20 jaar met zelfstandige winkeliers en de ervaringen die ze bereid waren om met me te delen. We hopen dat onze leden naast de drukke dagelijkse bezigheden even de tijd vinden om zich erdoor te laten inspireren.

Auteur: 

Gondola Magazine
Side banner - Ingenico ePayments