Jan Willaert, Voorzitter van de Belgische vereniging van golfkartonfabrikanten

Energie om uit de crisis te geraken!

Wat zult u onthouden van het afgelopen jaar? Welke gebeurtenissen hebben volgens u een stempel gedrukt op 2012?

Ik onthoud van 2012 de verschraling van het economisch klimaat, en de impact ervan op onder andere het politiek klimaat, de tewerkstelling, het ondernemers- en consumentenvertrouwen.

De salvo’s belastingverhogingen en besparingen die vandaag afgevuurd worden van op alle bestuursniveaus, doet de bewoners van vele landen naar adem happen. Niet alleen de extra lasten, maar ook de onzekerheid over wat nog komen gaat, zorgt voor spanningsvelden. De politici, de ondernemers, en de vakorganisaties hebben in 2012 kwistige debatten gevoerd in de media rond de ‘schuldvraag’ in het hele crisisverhaal, en bijgevolg rond wie de zwaarste inspanningen moet gaan dragen. Elk verhaal met betrekking tot ‘transferten’ (tussen generaties, tussen Vlaanderen en Wallonië, tussen werkgevers en werknemers, tussen Noord en Zuid Europa…) werd onmiddellijk afgekruid met de nodige cynische online lezerscommentaren.

Ik kan alleen maar hopen dat in 2013 het besef er bij alle actoren komt dat we effectief de tekorten uit het verleden niet zomaar kunnen blijven doorschuiven naar toekomstige generaties. De oplossingen om te remediëren aan de crisis zullen innovatief en doortastend moeten zijn. De spelregels rond onder andere fiscaliteit, lasten op arbeid, en sociale zekerheid dienen vereenvoudigd te worden en getoetst op eerlijkheid en evenredigheid. Consequent toezien op de toepassing maakt dan de cirkel rond.

Al vrees ik dat we binnen het Belgisch bestel nooit aan een degelijke oefening op dat vlak zullen toekomen. We blijven gedoemd tot wat bijsturen in de rand. De niet parallelle monstercoalities die vandaag op alle mogelijke bestuursniveaus gevormd dienen te worden bemoeilijken een daadkrachtig beleid. Ons politiek bestel zal wat dat betreft eerst eens tegen het licht moeten gehouden worden.

Deze moeilijke economische omstandigheden trekken zich ook een stuk door naar onze sector. We ‘verpakken’ de economische activiteiten. In de zware industrie zien we de vraag naar verpakkingen een stuk terugvallen. De in ons klantenbestand sterk aanwezige voedingsindustrie blijft qua volumes echter op niveau werken, en dat maakt veel goed.

Met welke initiatieven wil u het gebruik van golfkarton in 2013 promoten?

Het product golfkarton heeft vele troeven. We vertrekken van een natuurlijke grondstof, die 100% recycleerbaar is. We kunnen onze verpakkingen conceptueel rond het product van onze klant designen, waardoor we de producten een optimale bescherming kunnen bieden. Ook op het vlak van transport biedt dit een meerwaarde. We gaan samen met onze klant op zoek naar de verpakking die goed stapelbaar is op een pallet, en geen onbenutte ruimte laat. Dit spaart op kost én draagt eveneens bij tot het duurzaam imago van ons product. Daarenboven is een verpakking in golfkarton ook de perfecte informatiedrager, die toelaat om klanten ook via uitgekiende marketing boodschappen over de streep te trekken. Wat dat betreft heeft de golfkartonindustrie dus ook in 2013 alle troeven in handen om consumenten en producenten te overtuigen.

Ook de evolutie op het vlak van e-commerce ondersteunt onze sector. Ik leerde onlangs op een infosessie georganiseerd door The Retail Society in samenwerking met Gondola dat 5.3% van de non-food aankopen in België gebeuren via het internet. In een aantal ons omringende landen is dit percentage reeds dubbel of zelfs drie keer zo hoog. Daar zit voor onze industrie dus nog een behoorlijke groeimarge. Want bijna elke internetaankoop vindt zijn weg naar de consument in een golfkartonnen doos. Happiness in a box. Delivered at your doorstep…

Welke initiatieven zal uw onderneming nemen om het moeilijke economische tij te keren in 2013?

We zullen als industrie ook in 2013 innovatief uit de hoek blijven komen. We zijn steeds op zoek naar die verpakkingen die een nog betere combinatie van klantentevredenheid en duurzaamheid in zich draagt. Door het gebruik van bijvoorbeeld lichtere gramgewichten, aangepaste golftypes, nieuwe verpakkingsconcepten, … streven we deze doelen na.

In VPK Packaging – golfkarton België zullen we daarnaast ook blijven investeren in betere en snellere machines en processen. In de Belgische omgeving met zijn hoge loonkosten is automatisatie een voorwaarde om competitief te blijven.

Een kwalitatief product en een goede service aan een scherpe prijs blijven nu eenmaal de basisingrediënten van een goede anti-crisis receptuur.

Welke goede voornemens maakt u op 31 december om middernacht?

Niet te vroeg gaan slapen ;-)

Auteur: 

Gondola Magazine