Info Vers - Mei 2013

Tweemaal per jaar geven we in deze versinfo een overzicht van de evolutie van de distributiekanalen voor de verse voeding. Hier de belangrijkste conclusies voor het jaar 2012.

Hard discount heeft zijn inzinking van 2009 verwerkt en groeit sindsdien opnieuw door. Vorig jaar was dit kanaal zelfs de sterkste groeier. De buurtsupermarkt ziet sinds 2008 zijn marktaandeel continu stijgen. DIS 1 verliest terrein maar blijft wel ruim marktleider voor alle verscategorieën. De grote verliezers zijn de speciaalzaak en de openbare markt.

De positie van DIS 1 is sterker in Brussel en Wallonië dan in Vlaanderen. Hard discount trekt meer welgestelde gezinnen aan dan vroeger.
 

Hard discount de groter winnaar

Hard discount heeft zijn inzinking van 2009 verwerkt en groeit sinds 2011 opnieuw door. Vooral 2012 was een uitstekend jaar voor hard discount. Dit kanaal was vorig jaar de grote winnaar. Zijn marktaandeel groeide met 1,2 procentpunt naar 16,1% en komt hiermee in de buurt van de nummer twee ‘de buurtsupermakt’. Ook het marktaandeel van de buurtsupermarkt zit in de lift. Deze winkelformule is sinds 2008 een continue groeier maar de groei zwakte vorig jaar af. Het marktaandeel bedroeg vorig jaar 16,3% of +0,3 procentpunt ten opzichte van 2011.

De groei van hard discount en buurtsupermarkt gaat ten koste van DIS 1 en vooral van de speciaalzaak die sinds 2008 respectievelijk 0,9 en 2,1 procentpunt marktaandeel verloren. Ook de openbare markt deelde in de klappen en zag zijn aandeel de laatste jaren met 0,7 procentpunt krimpen tot onder de 3%. De absolute marktleider in de versmarkt blijft wel DIS 1. Dit kanaal heeft nu 46,3% van deze markt in handen.

De groep ‘overige kanalen’ met o.a. Bioplanet, de kleinere superettes met maximum 2 kassa’s en de rechtstreekse verkoop, is een kanaal met een marktaandeel dat schommelt tussen de 5 à 6%.

 

DIS 1 dominant in alle verscategorieën

DIS 1 heeft bij alle verscategorieën het grootste marktaandeel, gaande van 39% voor vleeswaren tot 53% voor zuivel. Naast zuivel zijn ook eieren een belangrijke categorie voor de supermarkt in het algemeen en DIS 1 in het bijzonder. Voor groenten en fruit scoort DIS 1 boven het gemiddelde met een marktaandeel van respectievelijk 49% en 48%. Bij de categorieën: aardappelen, vis en vlees is DIS 1 relatief ondervertegenwoordigd.

Bij hard discount valt vooral het lage marktaandeel voor vers vlees, gevogelte en wild  van slechts 9% op. Dit aandeel is wel groeiend. Vers vlees, gevogelte en wild is natuurlijk een categorie waar de speciaalzaken (slagers) sterk staan met een aandeel van 27%. Dit aandeel staat wel onder druk. De openbare markt is relatief belangrijk voor fruit, groenten, vis, week- en schaaldieren. Verder is het hoge aandeel (11%) van het kanaal “overige”, voornamelijk rechtstreekse verkoop op de hoeve, bij aardappelen vermeldenswaard.

 

DIS 1 sterker in Brussel en Wallonië

DIS 1 heeft een groter marktaandeel in Brussel en Wallonië dan in Vlaanderen, namelijk respectievelijk 64% en 52% versus 40%. Het aandeel van de marktleider DIS 1 staat in Wallonië het sterkst onder druk. De marktleider verloor vorig jaar vooral terrein bij de lagere inkomens. Zowel gezinnen met kinderen als gepensioneerden met een beperkt inkomen kochten minder bij DIS 1.

Hard discount heeft vorig jaar terrein gewonnen bij alle bevolkingsgroepen behalve bij de jonge alleenstaanden (-40jaar). Naast de lagere inkomens hebben ook de welgestelde gezinnen met kinderen vaker de weg gevonden naar dit kanaal. Deze gezinnen gingen voor het hogere gamma binnen de hard discount waardoor zijn hun bestedingsaandeel in dit kanaal fors verhoogden.

In Vlaanderen staat de speciaalzaak met een marktaandeel van 15% een stuk steviger in zijn schoenen dan in Brussel en Wallonië met respectievelijk 10 en 9% marktaandeel. Ook de buurtsupermarkt, hard discount, de openbare markt en de rechtstreekse verkoop op de hoeve hebben in Vlaanderen hogere marktaandelen dan in de rest van het land.

De jonge alleenstaanden (-40jaar) kiezen er in verhouding eerder voor om hun aankopen te doen in DIS 1 (57% marktaandeel). De gezinnen met kinderen met een beperkt inkomen kiezen dan weer relatief meer voor hard discount. Bij deze bevolkingsgroep heeft hard discount een marktaandeel van 23%. De kostwinnaars opteren in verhouding eerder voor een speciaalzaak (15%). De welgestelde gepensioneerden zijn fan van de openbare markt (6%). De gepensioneerden met een beperkt inkomen zijn dan weer vooral gecharmeerd door de buurtsupermarkt (20%).

Auteur: 

hBilliet