Horsegate: Het vertouwen geschaad

Alleen wie als een kluizenaar op een verborgen plek in een bos of op een onbewoond eiland leefde, kan onwetend zijn gebleven over het paardenvleesschandaal dat in februari 2013 van het ene naar het andere land oversprong. Zelfs de paus en zijn vertrek konden niet op tegen deze soap die heftige emoties ontketende in de media, op de sociale netwerken en in politieke kringen. Maar de enorme opstapeling van berichten over deze affaire maakt dat we langzamerhand de kluts kwijtraken. Daarom frissen wij uw geheugen nog eens op met een chronologische samenvatting van de feiten – voor zover dat mogelijk is – met alles wat hierover is gezegd en ontkend.

Gondola Magazine