Hoe kan men zich beveiligen tegen diefstal?

Hier kon u het eerste deel van ons dossier ‘Safety & Security’ lezen. Vandaag is het moment gekomen om u het tweede deel voor te stellen. Deze keer kijken we hoe je je kan beveiligen tegen en reageren op diefstal.

Om te beginnen moet onderscheid gemaakt worden tussen preventieve beveiliging en beveiliging ter plaatse en met terugwerkende kracht. Een goede communicatie tussen personeel en klanten draagt bijvoorbeeld bij aan een goede diefstalbeveiliging. “De menselijke factor is zeer belangrijk. Het personeel moet zich actief en proactief opstellen ten aanzien van de klant. Maar deze houding vraagt regelmatig onderhoud. Wil de detaillist het goed doen, dan zou hij dus jaarlijks enkele trainingen voor zijn personeel moeten organiseren", voegt Dominique Reumers , Manager Information Systems Benelux bij Checkpoint, eraan toe. Maar dat is niet alles; volgens hem is het belangrijk erop te wijzen dat technologie de basis vormt voor een goede veiligheid. Bij voorkeur moet deze zichtbaar zijn, denk bijvoorbeeld aan videobewaking en hekjes bij de in- en uitgang van de winkel, wat een ontmoedigend effect heeft en dus preventief werkt. “Het is ook belangrijk om de categorieën te bepalen die diefstalgevoelig zijn. In een supermarkt moet dus onder andere worden gelet op gezondheids- en schoonheidsproducten die meer dan € 10 kosten. Na onderzoek moeten deze producten maximaal worden beveiligd met de meest aangewezen veiligheidstechnologie voor het product. Gewoonlijk wordt een mix van veiligheidstechnieken aanbevolen, maar een winkel moet niet op Fort Knox gaan lijken. Het is belangrijk dat het comfort van de klant bewaard wordt zodat hij niet wordt afgeschrikt, want dat is het laatste waar de detaillisten naar op zoek zijn!”.

Alain D’Haese biedt weer een hele andere aanpak, namelijk die van een “mystery shopper” die anoniem nagaat of alle artikelen wel bij de kassa worden gescand, of die zelfs een artikel onderin het mandje laat liggen om te zien of de kassier daarop let. Dit blijkt eveneens een interessante oplossing te zijn om zich te beveiligen tegen diefstal door het personeel. Want terwijl een klant voor gemiddeld € 93,85 steelt, wordt door het personeel voor € 1.381,40 gestolen. Natuurlijk ligt het aantal diefstallen door medewerkers aanzienlijk lager dan het aantal winkeldiefstallen. Dit indrukwekkend hoge cijfer wordt volgens M.Reumers verklaart door de periode en het aantal diefstallen. Zo zou een persoon die kleinere zaken gedurende verschillende jaren kleinere zaken steelt gemakkelijk het gemiddelde bedrag bereiken van de diefstallen door het personeel. "Het gaat hier over een accumulatie van verschillende diefstallen, maar, natuurlijk zijn er ook andere pistes mogelijk zoals 'sweethearting' of fraude met de kassa."

Volgens Alain D’Haese zijn de preventieve aanwezigheid van statische en mobiele beveiligingsagenten (in uniform en/of in burger) en de rondes die zij maken ook belangrijk. “En niet te vergeten het houden van audits en evaluaties, oplossingsvoorstellen doen en budgetten vaststellen voor de totale veiligheid van de verkooppunten".

Vaak wordt videobewaking als oplossing gekozen, want die kan zowel preventief als achteraf worden ingezet. “In het verleden kostte videobewaking veel werk. Tegenwoordig, met de nieuwe digitale systemen, is het heel gemakkelijk om snel na te gaan wat er op een bepaald moment gebeurt en wie daarbij betrokken is. Een van de nieuwste videosystemen is IPCCTV (Internet Protocol Closed Circuit TV). De nieuwe systemen kunnen met andere systemen worden verbonden, zoals POS-software of elektronische artikelbewaking. Zo wordt de camera automatisch verbonden met de plaats waar een alarm afgaat", legt Dominique Reumers uit. “De camera's worden steeds beter en intelligenter. We kunnen er bijvoorbeeld virtuele rondes mee doen, maar ook, op basis van lichaamswarmte, de ongewenste aanwezigheid van personen in een risicovolle verkoopafdeling vaststellen”, voegt Alain D’Haese daar aan toe. Zoals Johan Gheldof, Marketing Communication Manager bij Bosch Security Systems, ons bevestigde, is het tegenwoordig inderdaad veel gemakkelijker om criminele activiteiten op te sporen. “De beeldkwaliteit is sterk verbeterd en situaties waarin een overvaller en een dief praktisch onherkenbaar in beeld komen, zijn hypothetische gevallen die bijna ondenkbaar zijn geworden. Maar hoewel het beeld voortdurend verbetert, blijft de opslagruimte beperkt. Die is namelijk niet spectaculair toegenomen. Met het IVA-systeem of de “Intelligent Video Analysis” kan een specifieke scène snel worden teruggevonden, op basis van bijvoorbeeld alleen de kleur van een jasje. Daarmee kan ook worden vastgesteld hoeveel bezoekers er op een bepaald moment aanwezig waren of op welk moment een artikel precies is verdwenen. Het gamma Bosch Advantage Line bevat tegenwoordig ook draadloze IP-camera’s. “In bepaalde gebouwen is het onmogelijk kabels voor camera’s aan te leggen. Wij bevelen de bedrijfsleider dan draadloze camera’s aan waarvan de beelden niet meer via een digitaal netwerk worden overgebracht, maar via de draadloze verbinding, zoals bij een laptop".

UCM en Unizo pleiten op hun beurt dat werk gemaakt wordt van preventie en dat de vergrijpen effectief worden vervolgd om het gevoel van straffeloosheid te vermijden. Zij vragen ook om het Nederlandse systeem in te voeren, waarbij de pleger 151 euro schadevergoeding betaalt aan de winkelier die slachtoffer is geworden van diefstal. Beide organisaties willen bovendien dat de politie vlak voor de eindejaarsfeesten en tijdens de solden extra patrouilleert, aangezien 20% van de diefstallen gedurende die periodes wordt gepleegd. De organisaties eisen ten slotte een verhoogde aftrekbaarheid van de investeringen in veiligheidsmaatregelen, waardoor deze van 20% naar 50% zou gaan.

Comeos vertrouwt op de maatregelen die in Antwerpen zijn genomen door de Procureur des Konings Herman Dam, die sinds 2010 een streng beleid voert. Deze verklaart dat tot een lik-op-stukbeleid is besloten om te voorkomen dat dit soort misdrijven een “sociaal aanvaardbaar risico” worden. Hij is van mening dat winkeldiefstallen veel te vaak als onbelangrijk nieuws worden beschouwd en redelijk geaccepteerd is in de maatschappij. Hij benadrukt dat dit strenge beleid niet betekent dat iemand die een pakje kauwgum steelt een boete en een dagvaarding van de rechtbank zal ontvangen, maar dat daarentegen met het proces-verbaal kan worden nagegaan of het hier al dan niet om een herhaling gaat. Het parket van Antwerpen zal in mei 2012 een enquête houden bij de politie en de winkeliersorganisaties om te weten of zij een verbetering hebben geconstateerd. Comeos twijfelt in ieder geval niet aan het resultaat en vraagt voor in heel België een lik-op-stukbeleid in te voeren. De organisatie vraagt ook om de oprichting van een Partnership Winkeldiefstallen en om aanpassing van de wetgeving die het geldvervoer regelt.

Kortom, elke vorm van samenwerking welkom. De tussenhandel probeert de producenten er steeds meer van te overtuigen dat diefstalbeveiliging in de producten moet worden ingebouwd.

Eenvoudige oplossingen die niets kosten
Een oplossing die weinig kost, weliswaar toegepast in een specifieke markt maar zeer doeltreffend, wordt ons aangereikt door de schoenhandelaars in de Nieuwstraat in Brussel. Deze toont aan dat er soms vrijwel niets nodig is om een bepaald fenomeen in te dammen. De schoenhandelaren hadden namelijk afgesproken om alleen de linkerschoen in de rekken te zetten. Zo werd dieven die de gewoonte hadden nieuwe paren te maken door schoenen uit naburige winkels te stelen, de weg versperd. Een initiatief dat slechts kan worden toegejuicht… Een andere oplossing, dit keer toepasbaar op alle soorten winkels: het technopreventief advies. Dit is een gratis dienst die door elke politiezone wordt aangeboden en waarmee de doelmatigheid van de veiligheidstechnieken gecontroleerd kan worden.

Auteur: 

Gondola Magazine