Het aantal diefstallen groeit gestaag

Het bedrag van de winkeldiefstallen loopt volgens bronnen van de Belgische politie tegen de 650 miljoen euro per jaar, ofwel ongeveer 2 miljoen euro per werkdag. Daar zou elke handelaar duizelig van worden.

"De economische crisis die we nu meemaken zorgt voor een verlaging van de koopkracht en dus voor een heropleving van het aantal diefstallen. Maar dit moet niet alleen aan de crisis worden toegeschreven. De mensen leven over het algemeen altijd boven hun middelen, zowel in als buiten tijden van crisis. En dat blijkt met name uit het type goederen dat het vaakst verdwijnt: luxe goederen, merkproducten of trendy producten", aldus de uitleg van Alain D'Haese, Marketing & Communication Manager bij G4S. We zien weliswaar een toename van de derving, maar toch rusten de winkels zich met steeds meer beveiligingsmateriaal uit. "Het gaat ontegenzeggelijk om een sociaal verschijnsel. De verliescijfers hangen in de eerste plaats samen met de recessie. De klanten hebben tegenwoordig minder remmingen om te stelen. Dat is trouwens ook te zien aan het feit dat ook producten met een relatief lage waarde gestolen worden. Alle categorieën producten worden getroffen en de dief heeft geen specifiek profiel meer. Het is mogelijk dat parallel aan een technologische verbetering, het aantal diefstallen toeneemt. Maar niet in beveiliging investeren is geen optie", antwoordt Dominique Reumers, Manager Information Systems Benelux bij Checkpoint.

Steeds meer geweld
Niet alleen neemt de schade door diefstal toe, maar er is ook een stijging van het aantal diefstallen met geweld, vaak gepleegd door georganiseerde bendes die steeds professioneler te werk gaan. Zij handelen overigens meestal in opdracht. Wat is hiervan de psychologische impact op het personeel? Hoe kan men zich wapenen tegen dit type criminaliteit en welke financiële gevolgen heeft dit voor een winkel? Wij zijn op zoek gegaan naar de antwoorden.

Psychologische impact
Dit is de getuigenis van een personeelslid van een winkel die getroffen is door een overval met geweld: "Een van mijn collega's had een dergelijke ervaring al een beschreven, maar het is heel anders als je het zelf meemaakt. Ze waren met zijn drieën en vroegen ons, met het pistool op ons gericht, om de kassa's open te maken. In totaal zijn drie kassa's leeggehaald met een bedrag van meer dan 3200 euro. Ik geloof trouwens dat het verkooppunt met optelling van de inkomstenderving tijdens de sluiting van de winkel die hierop volgde, meer dan 5000 euro heeft verloren… Om terug te komen op de feiten, voor mij is het heel moeilijk om de emoties die ik toen voelde in woorden om te zetten", legt hij uit, om daar nadrukkelijk aan toe te voegen "maar wij zijn vervolgens omringd met goede zorgen en ik weet nu van collega's dat dat niet overal het geval is! Voor mij is het onvoorstelbaar om iemand die een dergelijke gebeurtenis heeft meegemaakt geen hulp of nazorg te bieden. Toch gebeurt dat nog veel te vaak. Banalisering van geweld en de morele of fysieke gevolgen daarvan is gevaarlijk, want mijn ervaring dateert nu al van twee of drie jaar geleden, maar ik kan het niet vergeten."

88,8 miljard euro
Schade in België: 1 miljard euro per jaar. De Belux is hiermee de slechtste leerling van West-Europa op het gebied van "derving". In de Belux hebben handelaren in de periode van juli 2010 tot juni 2011 1,47% van hun omzet verloren, ofwel 915 miljoen euro, aldus cijfers die bekend zijn gemaakt door het Centre For Retail Research. Onze buren laten wat dat betreft veel betere resultaten zien. Zwitserland en Oostenrijk doen het het beste met een verlies van 1,04%, gevolgd door Duitsland met -1,20% Op wereldschaal is de derving met 6,6% toegenomen, wat gelijk staat met 88,8 miljard euro. De producten die het vaakst worden gestolen zijn kleding en accessoires, cosmetica/parfums/schoonheids- en gezondheidsproducten en auto-onderdelen/ijzerwaren/doe-het-zelf gereedschap/bouwmaterialen. Toch is 1/4 van deze producten nog niet beveiligd. Daarentegen worden bepaalde producten, zoals champagne, al door de fabrikant beveiligd voordat ze in de winkel arriveren. De meest gestolen producten in supermarkten zijn scheermesjes/ schoonheids- en verzorgingsproducten, alcohol/tabak, kaas/vers vlees, babymelk/koffie/diervoer en CD's en DVD's.

De Europese detaillisten investeren voor een totaalbedrag van 8,4 euro in antidiefstalbeveiliging, wat een toename van 2% is ten opzichte van het voorafgaande jaar. Ter voorkoming van diefstal geeft 95% voor alles de voorkeur aan scholing van het personeel. De op een na populairste maatregel (toegepast door 44% van de detaillisten) is het introduceren van beveiligingsmateriaal en softwareprogramma's. Op de derde plaats staat het aannemen van extra personeel. Maandelijks wordt 28,318 miljard dollar geïnvesteerd in de preventie van verliezen. De belangrijkste uitgavenpost is het beveiligingspersoneel. De Europese distributeurs hebben 8.454 miljoen euro uitgegeven aan beveiliging en de preventie van verliezen. Terwijl 5.938 miljoen is geïnvesteerd in operationele beveiliging (salarissen, geldtransporten etc.), gaat 2.516 miljoen direct naar de EAS (Electronic Article Surveillance), videobewaking en informatiesystemen. In België geven we, volgens Comeos, ongeveer 350 miljoen euro per jaar uit.

Derving (Belux)
50,5% Winkeldiefstal
26,9% Diefstal door medewerkers
17,3% Interne fout
5,3% Fraude door leveranciers

Gemiddeld bedrag van de diefstallen (Europa)
€ 93,85 Winkeldiefstal
€ 1.381,40 Diefstal door het personeel

Gebruikte beveiligingssystemen
40,1 % EAS
34,2% Andere
25,7% geen beveiliging

Investeringen in preventie (Europa)

37% met betrekking tot contractmedewerkers
30% beveiligingsvoorzieningen
20,3% met betrekking tot arbeidsloon

€ 219
Elk Belgisch en Luxemburgs huishouden heeft in 2011 210 euro "criminaliteitsheffing" betaald. De kosten voor winkelcriminaliteit moeten namelijk ergens anders worden geïnd. Elk Europees huishouden betaalt daarom 150 euro.

+ 6,5%
Derving, ofwel verliezen die worden veroorzaakt door winkeldiefstal, fraude door leveranciers, diefstal door het personeel en administratieve vergissingen, is in de Belux in de periode van juli 2010 tot juni 2011 met 6,5% toegenomen. Het gaat om de hoogste cijfers en toenames van derving die sinds de eerste uitgave van het onderzoek (2001) door de diefstalbarometer in de handel en distributie werden geregistreerd.


Deze maand mei zult u het vervolg van ons beveiligingsdossier kunnen lezen. Dan zullen wij ons richten op de middelen om zich te wapenen tegen diefstal en "derving".

Auteur: 

Gondola Magazine