Greet Dekocker, CEO van de bdma

Wanneer mensen jou of je diensten vertrouwen, dan groei je.
Direct Marketing is de afgelopen jaren sterk geëvolueerd. Om de belangen van de hele sector te waarborgen, informatie te verschaffen, cursussen te geven en een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het imago van direct marketing in België, volgt Belgian Direct Marketing Association (BDMA) deze evolutie nauwgezet. Vertrouwen van de consument op de lange termijn staat daarbij centraal. Wij hebben de CEO van BDMA, Greet Deckoker, geïnterviewd over de verschillende projecten van de vereniging.


Wat zijn drie belangrijkste punten van 2012 die u onthoudt? Zowel op vlak van uw eigen onderneming als op vlak van de economie in het algemeen.

  1. Trust. Alles komt neer op vertrouwen. Wanneer mensen/bedrijven jou of je diensten/producten vertrouwen, dan groei je. Een gebrek aan vertrouwen kan zeer pijnlijk zijn (lees energiemaatschappijen, banken,...). Ook in het communicatiebeleid, meer bepaald op social media vlak, is dit een noodzakelijk fundament. Lijkt basiskennis, maar is het niet.
  2. Snelheid. Het gaat sneller en sneller. Het gebrek aan beslissingskracht en de daardoor vaak opgelopen vertraging zijn factoren die niet meer getollereerd worden. Noch door de consument, noch door de werknemer, noch door de partners. Dat leidt ons meteen tot de meest voorkomende HR problematiek van deze tijd. Burn-out.
  3. Passie. Gebrek aan passie in bedrijven is een echte “killer”. Als we hier bij bdma iets doen, dan doen we het met passie. “Passie” kan wonderen doen.

2013 belooft op alle vlak (economisch, financieel, arbeidsmarkt,...) een moeilijk jaar te worden, welke innovaties of initiatieven zal uw onderneming lanceren om het tij te keren?

We creëerden samen met de telecom operatoren een bijkomende, verplichte service: de bel me niet meer lijst (Nvdr: een lijst om geen reclame meer te ontvangen via de telefoon). Een verdere professionalisering van onze events en ledenservice staat eveneens op het programma. Samen met een nieuwe campagne en gebruiksvriendelijker (mobile) website, moet dit leiden tot nog meer leden, en nog meer enthousiasme naar de vereniging toe.

Het eindejaar is natuurlijk het moment om goede voornemens te maken, dus welke goede voornemens maakt u op 31 december om middernacht?

Ik vrees ervoor dat minder werken geen haalbare kaart zal zijn, maar ik neem mezelf wel voor nog meer in de mensen rondom mij te investeren. Want ze zijn het waard...

Auteur: 

Gondola Magazine
Jobs - Side - NL