Greener Packaging Award: het startschot!

“Nog een award ?” Een logische reacties van onze lezers, bij het ontdekken van de “Greener Packaging Award”. Alleen is er nooit tevoren een trofee geweest die nuttiger is dan deze. Omdat hij de aandacht wil vestigen op de enorme inspanningen die vandaag de dag qua milieubescherming door alle betrokken actoren worden geleverd, en omdat het meer doet dan belonen: inspireren, best practices aanduiden en zelfs de consument bewust maken van de inspanningen die worden gedaan. (...)

Gondola Magazine