Goods to Give, de non-food voedselbank

Goods To Give

In België leven anderhalf miljoen mensen onder de armoedegrens. Een cijfer dat in de loop van de jaren alleen maar stijgt. Tegelijkertijd moet de industriële maatschappij het hoofd bieden aan enorme hoeveelheden onverkochte producten, waaronder non-food producten. Shampoo, zeep, schoonmaakproducten en overige producten verdwijnen dagelijks om diverse redenen de schappen, bijvoorbeeld als het product een nieuw design krijgt of als de verpakking licht beschadigd is. Minder verspillen om meer te delen is het de leidende gedachte van de vzw Goods to Give.

Hoewel iedereen het principe van de voedselbanken kent, geniet donatie van non-foodproducten nog steeds veel te weinig bekendheid. Om hier meer over te weten te komen, spraken wij met Isaline Desclée, coördinatrice van de vzw.

Hoe kunt u de missie van Goods to Give samenvatten?

Onze sociale missie is eenvoudig: wij verzamelen nieuwe non-foodproducten uit de industriële wereld om deze via een netwerk van sociale organisaties die op dit gebied actief zijn uit te delen aan mensen in nood. Dit met behulp van een logistiek magazijn en een website de vorm heeft van een online catalogus.

 

 

Hoe is het idee ontstaan?

Een jaar geleden hebben wij de vzw opgericht op basis van twee vaststellingen: enorme hoeveelheden onverkochte producten en het stijgende aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft. Zij is gebaseerd op het ADN (Agentschap van Giften in Natura), een Franse organisatie met dezelfde missie. Deze organisatie is 5 jaar geleden opgericht en is sindsdien alsmaar gegroeid dankzij donaties van verschillende partners uit de industrie. Dankzij hun solidariteit en vertrouwen worden de overschotten van hun stock verdeeld onder zij die het nodig hebben.

Hoe staat u er nu voor?

Wij beschikken vandaag over 87 sociale partners voor een totaal van 68.000 begunstigden. Vzw, OCMW, kleine of grote organisatie, het maakt niet uit. Wij werken met iedereen die wil strijden tegen sociale kwetsbaarheid. Tot het einde van het jaar zullen wij het equivalent van 600.000 euro aan non-foodproducten hebben verdeeld. En dit dankzij de hulp van onze twaalf industriële donorpartners, waaronder Beiersdorf, Ecover, l’Oréal en Henkel. Elke onderneming die, regelmatig of incidenteel, een overschot aan non-food producten heeft, kan contact met ons opnemen.

Welke voordelen zijn er voor uw partners?

Het is een win-winsituatie. Met onze sociale misse kunnen wij de ontvangers een zekere waardigheid teruggeven en daarbij voorkomen dat kwaliteitsproducten worden verspild. Door te zorgen voor hun slapende voorraden stellen wij ondernemingen daarnaast in staat hun voorraden optimaal te beheren. Bovendien betekent het schenken van deze producten een concrete en sociale bijdrage in heel België. De werknemers van deze bedrijven voelen zich daardoor direct betrokken bij en verbonden door de maatschappelijke betrokkenheid van hun onderneming. Via ons jaarlijkse herverdelingsverslag dat alle donateurs ontvangen, kan elke onderneming op volkomen transparante wijze zien waar al haar producten naartoe zijn gegaan en voor welke sociale hulpactie voor de minstbedeelden deze producten zijn gebruikt.

Waarom hebt u gekozen voor het internet als instrument?

Het internet is altijd toegankelijk en maakt een efficiënte evaluatie mogelijk. Wij weten welke producten zijn herverdeeld en door welke organisatie. Als er een product ontbreekt, worden wij bovendien direct gewaarschuwd. De giftketen is daarmee dus beveiligd.

Wat verwacht u van de toekomst?

Wij doen in de eerste plaats met veel enthousiasme verder. We zijn er dan ook zeker van we nog meer partners zullen kunnen overtuigen. U moet weten dat het aantal onverkochte producten op dit moment op 100 miljoen wordt geschat. Op termijn zouden wij daarom over een veertigtal industriële partners willen beschikken. Ons doel voor eind 2014 is om maandelijks voor 60.000 euro aan producten (marktwaarde) taan onze begunstigden te herverdelen. Zoals ik u eerder vertelde, komt dit neer op een totaal van ongeveer 600.000 euro. Het belangrijkste doel is aan begunstigden hun waardigheid terug te geven, een nieuwe integratie in de maatschappij door middel van toegang tot deze onverkochte non-food producten van goede kwaliteit. 

Hoe kan men met uw organisatie in contact komen?

Wij werken zeer pragmatisch. Elke onderneming die te maken heeft met veranderingen van logo’s of ontwerpen, producten die over zijn na promotionele acties of kleine gebreken aan de verpakking vertonen, kan contact met ons nemen en ons een voorstel doen voor een gift. De producten worden vervolgens bij onze opslagplaats geleverd. Na levering worden ze geregistreerd, geïnventariseerd en opgeslagen, waarna ze op onze website besteld kunnen worden. Vanaf dat moment kan elke sociale organisatie die van G2G een toegangsrecht heeft gekregen ze bestellen ten behoeve van hun begunstigden.

Om dit recht te verkrijgen volstaat het voor organisaties om een kandidaatsdossier invullen dat door ons wordt beoordeeld op basis van de mate waarin hun missie samenhangt met die van Goods to Give. Als wij toestemming geven, ontvangt de organisatie een inlogcode en een wachtwoord waarmee zij bestellingen kan plaatsen. Vervolgens wordt de afhandeling geregeld.

 

 

Meer info?
www.goodstogive.be
Contact : Isaline Desclée - isaline.desclee@goodstogive.be

Auteur: 

Joram De Bock
Jobs - Side - NL