Voorzitter Boerenbond

Sonja De Becker

maandag, 10 juli, 2017 - 15:47

Fruitteelt met de toekomst voor ogen

De land- en tuinbouwsector maakt wereldwijd woelige tijden mee, ook in Vlaanderen. Zekerheden zijn schaars, onzekerheden des te talrijker. Zo werd onze fruitteeltsector de voorbije jaren meermaals getroffen door factoren waar je als individuele teler machteloos tegenover staat. Rusland sloot in 2014 zijn deuren en liet een paar weken geleden weten zijn boycot tegen onder andere Europese land- en tuinbouwproducten, te verlengen. Rusland was een belangrijke afzetmarkt, voor de ganse land-en tuinbouwsector maar zeker voor onze fruitteelt en dan vooral voor onze Conferenceperen. Zo’n boycot ontregelt de markt volledig en drukt enorm op de prijzen. Handel drijven in een groeiende en volatiele wereldmarkt vergroot het financiële risico van elke ondernemer.

 

Alsof dat al niet genoeg was, werd onze Vlaamse fruitsector de voorbije jaren meermaals getroffen door uitzonderlijke weerfenomenen: enorme wateroverlast en stormschade in 2016, uitzonderlijke nachtvorst in april 2017. Natuurfenomenen die zorgen voor zware productieverliezen waar de sector zich niet tegen kan beschermen. Gelukkig bleven we de voorbije jaren gespaard van een moeilijk onder controle te krijgen plantenziekte. Ook dat kan gebeuren. Naast financiële risico’s kent de sector dus tal van natuurlijke risico’s.

 

Je kan dit als fruitsector ondergaan maar sterker is het als je dit vastpakt en naar oplossingen zoekt. En dat is wat alle betrokkenen de voorbije maanden deden. De fruittelers formuleerden binnen onze Boerenbondwerking in 2016 een actieplan fruit met een aantal cruciale actiepunten. Minister van Landbouw, Joke Schauvliege, ging in op hun vraag naar een bredere benadering. Als teler alleen ben je niets.  Telers samen kunnen iets bewegen maar nog sterker is het als gans de keten, dus ook de overheid, onderzoekscentra, veilingen, handelaars en exportorganisaties erbij betrokken worden. Minister Schauvliege faciliteerde het overleg waarop alle betrokkenen samen  een toekomststrategie voor de hardfruitsector uitwerkten. Ik heb die begin juli met volle overtuiging ondertekend, samen met de voorzitters van diverse veilingen, onderzoekscentra, handelaars en exporteurs en de minister.

 

Het accent in de toekomststrategie ligt op diverse factoren. De oplossing voor een probleem komt immers zelden uit één hoek. Inzetten op kostenbewaking komt de rendabiliteit ten goede. Blijven investeren in export van onze topkwaliteitsprodukten naar gekende, maar zeker ook naar nieuwe markten. En tegelijk op de lokale markt het gezondheidsaspect en de kwaliteit van ons lokaal geproduceerd fruit in de kijker zetten.

 

Kwaliteit, kwaliteit en kwaliteit… Daar draait het om.  Die kwaliteitsgarantie, daar maken onze fruittelers het verschil en daar moeten wij ons in onderscheiden. Bulk kan men elders goedkoper produceren. Hier in België, met onze vruchtbare bodems, een gematigd klimaat, sterke onderzoekscentra en kennis en kunde van de fruittelers, is kwaliteit ons handelsmerk.   Ik begrijp ook dat die kwaliteitsgarantie onze toegang tot jullie winkelrekken is.

 

De Vlaamse fruitsector draagt hier zelf een belangrijke verantwoordelijkheid. Samen met onderzoekscentra moeten we op zoek naar voortdurende vernieuwing,  nog betere rassen, betere snoeimethoden, evenwichtige bemesting en doordacht gebruik van gewasbescherming, detectie van het ideale oogstmoment, optimale sorteer- en bewaarmethoden,  ….  Al deze factoren dragen bij tot topkwaliteit die zich liefst vertaalt in één herkenbaar kwaliteitslabel voor fruit.

 

Maar ik wijs er graag op dat die aanpak maar kans op slagen heeft als echt de hele keten meewerkt. Van wie het fruit teelt, over wie het sorteert, bewaart, verhandelt tot wie het verkoopt.

 

Ik reik jullie daarom als voorzitter van Boerenbond de hand want ook jullie, verkooppunten in eigen land, zijn een cruciale schakel in de keten. Voor onze Belgische consumenten, jullie klanten, is enkel het beste goed genoeg. Dat vereist dat het fruit in optimale omstandigheden naar de verkooppunten gebracht wordt en aangeboden wordt in toonbanken die het behoud van de topkwaliteit garanderen. Ik ben er zeker van dat onze Belgische consument hier een correcte prijs voor wil betalen wat dan weer cruciaal is voor een toekomstgerichte fruitsector. En zo zijn we terug bij het begin van mijn tekst, de cirkel is rond.

 

Jobs - Side - NL