Fidelsys: na overwinning in zijn proces tegen Freedelity, eist nu schadevergoeding

Op 30 mei 2012 heeft de 9e Kamer van het Hof van Beroep in Brussel een arrest uitgesproken in het geschil tussen Fidelsys en Fidel ID (Freedelity).

Ter herinnering: Fidelsys SA heeft een getrouwheidssysteem ontwikkeld door de creatie van een unieke kaart die door allerlei verschillende winkels kan worden ingelezen. Deze unieke kaart vervangt alle getrouwheidskaarten die de consument tot dan toe bezat.

Fidel ID (Freedelity) had op basis hiervan een vergelijkbaar systeem ontwikkeld dat als "unieke identificatiecode" niet een eigen getrouwheidskaart gebruikte, maar de elektronische identiteitskaart.

Fidelsys SA verweet Fidel ID vooral de elektronische identiteitskaar en het nummer van het Rijksregister van de consumenten zonder enige toestemming te gebruiken, maar ook dat het bedrijf haar systeem had gekopieerd.

Het Hof van Beroep in Brussel stelde vast dat Fidel ID de wet van 6 april 2010 op de eerlijke marktpraktijken, informatie en consumentenbescherming overtrad.

Het Hof constateerde met name dat Fidel ID zijn getrouwheidssysteem "Freedelity" op de markt bracht en doorging met de ontwikkeling en promotie ervan, zonder vooraf te beschikken over de vereiste wettelijke machtiging, door willens en wetens in te gaan tegen het besluit van categorische weigering vanaf 16 februari 2011 van het Sectoraal Comité van het Rijksregister, dat het bedrijf verbood het nummer van het Rijksregister van natuurlijke personen te gebruiken in het kader van haar activiteiten.

Vastbesloten om vergoeding te krijgen van de schade die Fidel ID heeft veroorzaakt door de niet-naleving van de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op zijn commerciële activiteiten, wendt Fidelsys zich nu dus tot het vonnisgerecht voor schadevergoeding. (Belga)

Auteur: 

Gondola Magazine

categorie: 

Jobs - Side - NL

Laatste productlanceringen