Elektronische maaltijdcheques: hoe ver staat het er mee ?

In ons magazine van oktober 2011, vond u een volledig dossier over de nieuwe elektronische maaltijdcheques. Een uittreksel uit dit dossier kon u in oktober al op deze website terugvinden. Hoe ver staat het er mee drie maand later? Wij vroegen het aan de vier erkende uitgevers er van.

Monizze
"Wij hebben een akkoord getekend met praktisch de totaliteit van het netwerk van de groot- en kleindistributie", vertelt ons, Jean Louis Van Houwe, General Manager bij Monizze, die aktueel Spar, Carrefour, Delhaize, AD Delhaize, Aldi, Champion, Mestdagh, Makro,Colruyt, OKay et Bioplanet dekken, hetzij tussen de 3.000 en 4.000 retailers. "Wij staan ook op het punt te tekenen met en/of het systeem te activeren bij Albert Heijn, Cora, Match, Lidl, Carrefour Express en Carrefour Market. Dit succes danken wij ook aan onze partners Payfair en Comeos. Wij zijn de enige uitgever die een partnership aangegaan is met de Federatie van de sector van de distributie". De uitgebreidheid van het netwerk zou de werkgevers, die tot hier toe nog twijfelden, er moeten toe aanzetten over te stappen naar de elektronische kaart. "Wij staan voor een belangrijke uitdaging qua communicatie. Aangezien de historische marktleiders aktueel de markt vertragen, communiceren wij meer en met succes, gezien wij, qua aantal uitgegeven kaarten, marktleider zijn". En wat met de onlangs geuite kritiek door het NSZ (Neutraal syndicaat voor zelfstandigen ? "Zij onderstrepen een belangrijk punt: vele kleine retailers verkeren aktueel in de onmogelijkheid om dit nieuw medium te gebruiken. Maar wij zijn hier heel hard mee bezig en er is geen reden tot “paniek aan boord”.

E-ve /HighCo Scan-Id
"Tijdens de Nationale Arbeidsraad, waren de vier uitgevers het eens over de belangrijkheid van het cibleren van de kleine restauratie. In de toekomst zullen wij allen verplicht zijn overeen te komen met alle food retailers. Maar de uitdaging ligt eerder bij de kleinere winkeliers die niet beschikken over een terminal. Onze bedoeling is hun een eerder goedkope oplossing voor te stellen" legt Lasse Foltmar, Sales & Marketing Manager, ons uit. E-ve, reeds aanvaard bij Colruyt, Carrefour, Delhaize, Spar of O'Cool, is zeer gelukkig met de reeds belangrijke dekking van de grootdistributie, om de werkgevers te kunnen overtuigen. Hij merkt ook dat de discussie steeds gaat over de kleine sandwichbar op de hoek, waar de bedienden ‘s middags gaan lunchen. Hij citeert ook andere aspecten, waar de vier kaarten uitgevers zullen moeten aan werken: "Een werknemer, die maaltijdcheques ontvangt en verandert van werk moet aktueel een nieuwe rekening openen en bijgevolg een nieuwe kaart krijgen. Hetgeen dus administratieve kosten met zich meebrengt. Wij zoeken een oplossing hiervoor in medewerking met de sociale secretariaten. Een ander probleem betreft de papieren cheque: een bedrijf dat kiest voor de elektronische maaltijdcheques zal de keuze moeten laten aan de werknemer om terug te keren naar de papieren versie. Maar vandaag de dag, hebben slechts twee van de vier uitgevers het recht papieren cheques uit te geven. Er zijn dus nog vele onderhandelingen in het vooruitzicht tussen de betrokken partijen."

Edenred
Edenred wenst een netwerk van minstens 5.000 winkels en restaurants die de kaart Ticket Restaurant® aanvaarden, met inbegrip van bijna 2.000 supermarkten waaronder Carrefour, Cora, Champion, Aldi… en finaliseert de laatste akkoorden met Colruyt en Delhaize. Zij onderlijnen ook de belangrijkheid om van de kaart een universele oplossing te maken: de begunstigden moeten de kaart ook kunnen gebruiken in de meer bescheiden verkoopspunten en zij zullen waarschijnlijk niet aanvaarden ze niet te kunnen gebruiken tot in de snack toe, waar zij gaan lunchen. Edenred heeft zich dus zodanig georganiseerd dat zij de meest praktische en toegankelijke oplossing kunnen bieden aan de winkels, alle winkels, onderlijnt Marie Cordiez, Pr & Communication Manager : « Edenred stelt namelijk een terminal voor zonder contact (Contactless) met beperkte kost, een nuttige oplossing voor de restauratie en de kleinere buurtwinkels, waar hij niet alleen de transacties aanzienlijk vereenvoudigt en versnelt maar ook de kosten beperkt: deze terminals worden aangeboden tegen minder dan 1€ per dag en gebruiken een GPRS connectie, die de kost van een telefonische verbinding vermijdt bij de transacties. De contactless trekt ook de grote retailers aan door zijn capaciteit om de flux aan de kassa’s te versnellen. »

Sodexo
De woordvoerder van Sodexo, Cathy Schoelens, is zeer verheugd met de verwezenlijking van het overgaan naar de elektronische kaart door de werknemers: "Zoals voorzien, zijn de eerste kaarten voor de ondernemingen verdeeld sinds januari. En het systeem ontwikkelt zich dus zowel in de kleinere als de grotere ondernemingen. Sodexo is uiterst opgetogen te hebben kunnen tekenen met alle grote spelers van de grootdistributie (Colruyt, Carrefour, Delhaize, ...), en benadrukt hoe belangrijk het is, de kleinere buurtwinkels niet te verwaarlozen. « Een studie heeft aangetoond dat vier begunstigden op tien de kaart zouden kunnen weigeren indien zij haar niet kunnen gebruiken in hun buurtwinkel. Voor de groep, zal het welslagen van het systeem o.a. afhangen van de kleindistributie. Haar opname in het netwerk is een conditio sine qua non van het welslagen van het systeem. Sodexo heeft dit reeds lang begrepen en werkt hier intensief aan om dat te verwezenlijken. Het netwerk van papieren maaltijdcheques is uitgebreider en Sodexo zet alles in het werk om een gelijkaardig netwek te bereiken. Dagelijks krijgen wij talrijke aansluitingsaanvragen. Onze ploegen zijn op de been om iedereen zo snel mogelijk te bedienen, kleine winkeliers, restaurateurs, begunstigden en ondernemingen".

Auteur: 

Gondola Magazine