Debat: Camerabewaking in de retail sector

Opportuniteiten en valkuilen
In het kader van Safety and Security werd op 6 februari een ronde tafel debat georganiseerd door Whizpr (een Benelux PR-adviesbureau) met representatieve stakeholders (leverancier, eindgebruiker, belangenvereniging, etc) om een consensus te zoeken rond enkele fundamentele vragen omtrent camerabewaking in de retailsector. Wat zijn de opportuniteiten voor winkeliers, maar ook: waar zitten de valkuilen bij deze beveiligingstechnologie?

Wie waren aanwezig?
De moderator: Bart Van der Leenen, Managing Director van Whizpr
Edwin Beerentemfel, Manager Business Development Middle Europe, Axis Communications BV (marktleider netwerkcamera’s)
Kristof Willekens, juridisch adviseur veiligheid & security UNIZO
Kris Van Craen, zaakvoerder Quadrox (softwarefabrikant van opnamesystemen voor camerabeveiliging)
Marc Spens, zaakvoerder AD Delhaize Boortmeerbeek
Laurent Coucke, IT & Security verantwoordelijke winkelfilialen bij Caroline Biss (kledingmerk)
Gust Dierckx, zaakvoerder van DNCS (installateur van camerabewakingsoplossingen)
En een aantal journalisten uit de retail sfeer, waaronder natuurlijk uw Gondola Magazine.

Hoe staan de zaken?
Winkeldiefstal is een ernstig en nog al te vaak onderschat probleem binnen de retail sector. Jaarlijkse cijfers over winkelcriminaliteit in België liegen er niet om. Gemiddeld bedraagt de mali van een winkel (diefstal, verkeerde boekingen, breuk, enz…), +/-1.5% van de omzet, hetzij 10 à 15% van de winstmarge!. Het afgelopen jaar is 62 procent van de handelaars het slachtoffer geweest van criminaliteit zoals winkeldiefstal, inbraak, overval of vandalisme, zo blijkt uit het onderzoek van het NSZ(Neutraal syndicaat voor zelfstandigen). Om het omzetverlies te beperken, onderzoeken steeds meer winkeliers de mogelijkheden op het vlak van winkelbeveiliging. Camerabewaking vormt daar een van de belangrijkste onderdelen van. Rekening houden met veiligheid en beveiliging zijn vandaag niet langer een optie, maar bijna een must voor elke winkelier. De afgelopen vijf jaar blijkt het aantal beveiligingsinvesteringen met een kwart toegenomen, nog volgens hetzelfde NSZ onderzoek.

In hoeverre is camera bewaking efficiënt?
Marc Spens (zaakvoerder AD Delhaize) en Laurent Coucke, (IT & Security verantwoordelijke Caroline Biss) getuigen: ”Camera bewaking heeft een preventief karakter, geeft een veiligheidsgevoel aan de klant en het personeel en schrikt gelegenheidsdieven af. Professionele criminelen worden echter niet verontrust door de camera’s. Bovendien, met foto’s en video’s van een betrapte dader is men nog niet veel verder”.

Kristof Willekens (Unizo) voegt hier aan toe:”In België, en dit is uiteraard heel frustrerend voor de retailers, wordt er dikwijls geen gevolg gegeven aan een klacht van een winkelier, terwijl in Nederland praktisch aan alle klachten gevolg wordt gegeven. Daar kan de retailer, indien er geen juridisch gevolg gegeven wordt aan zijn klacht, ook beroep doen op het burgerlijk recht om een dading te stellen (een overeenkomst met de dief om schadevergoeding te krijgen)”.

Edwin Beerentemfel (Axis): “Technologisch zijn de nieuwe digitale IP (Internet Protocol) camera’s natuurlijk stukken verder dan de vroegere analoge camera’s. De beelden zijn veel scherper en beter belicht, ook de achtergronden zijn duidelijk herkenbaar. De beelden kunnen ook per internet geraadpleegd worden. Een ander niet te verwaarlozen element: de store manager heeft een zicht op zijn volledige winkel en kan controleren of de gevraagde taken uitgevoerd zijn. Hij kan nu ook van thuis uit zijn winkel gadeslaan. B.v. bij loos alarm hoeft hij niet de politie nodeloos te laten uitrukken, en kan hij dus de kost van een interventie vermijden. Bij een foute teruggave van wisselgeld, kunnen de beelden tonen aan de klant en/of de kassierster hoeveel geld er juist uitgewisseld is tussen de klant en de kassierster enz”.

Camera bewaking heeft een kostprijs.
“Uiteraard kost technologisch materiaal duur. Nochtans, de prijzen van de schermen en de camera’s dalen voortdurend in prijs maar de investering in de nodige technologie om het maximum te kunnen halen uit het systeem, is dan weer tamelijk prijzig. De investering hangt uiteraard ook af van het soort product: kleinere food producten of dure juwelen? Een ROI (return on investment) is uiteraard onmogelijk te berekenen omdat niet alle gegevens gekend zijn”, aldus Gust Dierckx, zaakvoerder van DNCS

(KW, Unizo)“Het is ook goed om weten dat ook nog in 2012 subsidies gegeven worden door de staat en/of de regio (investeringsaftrek en vermindering van belastingen) voor het plaatsen van bewakingsmateriaal.”

En de nieuwe ontwikkelingen?
Edwin Beerentemfel (Axis) en Kris Van Craen, Quadrox vullen elkaar aan: “Het interessantste van de camera bewaking staat ons nog te wachten. Tot hier toe zijn er slechts maximum een dertigtal procent IT camera’s bij de grotere installaties, en dus 70% zijn nog steeds analoog! Bij de kleinere retail zaken zijn er slechts 5% digitale camera’s. Maar de evolutie is goed op gang omdat de retailers goed begrijpen dat vooral die nieuwe applicaties hun veel meer kunnen schenken dan gewoon “bewaking en protectie”.

De bewakingscamera’s, die ooit strikt voor beveiliging werden gebruikt, worden nu reeds toegepast op gebieden die voorheen waren weggelegd voor marketing / consultancy / consumentenanalyse. Actueel kan men reeds het ‘loopgedrag’ van de klant enregistreren en dus zien waar hij langs komt, waar hij het langst blijft staan en naar welke producten hij kijkt…Dit laat toe de merchandising van de waren aan te passen maar ook…de omzet te vergroten. Dit is maar één voorbeeldje uit de vele. De camera zal dus een echt maar ook redelijk betaalbaar marketing tool worden en de beveiligingsbudgetten zullen kunnen overgeheveld worden naar het marketingbudget. Denk maar aan bv de koppeling van de kassagegevens aan de beeldinformatie, het tellen van het aantal ‘bezoekers’ en dit in overeenstemming brengen met het aantal klanten, het koppelen van de internetverkoop en de winkelverkoop, de communicatie met de smartphones… De bewakingscamera is nog niet dood.

Auteur: 

Gondola Magazine