De toegevoegde waarde is van vitaal belang voor de fabrikanten van merkproducten

2011, dat was ook het jaar van een wijziging in het organogram van de BABM (Belgilux Association of Branded products Manufacturers). Na zeven jaar aan het hoofd te hebben gestaan van de Belgische vereniging van Merkartikelfabrikanten, heeft Vincent de Clippele, CEO Nestlé Benelux, de fakkel doorgegeven aan Ben Lambrecht. Bernard Deryckere is Vice-voorzitter geworden. Wij keken op dit jaar terug met Thierry Van der Haeghen, Managing Director bij BABM.

Als u een hele korte analyse moest geven van het jaar 2011, welke conclusies zou u dan trekken? Wat waren de beste momenten?
De beste tijd van het jaar 2011 was voor de BABM natuurlijk het nieuwe voorzitterschap van Ben Lambrecht, general manager van Coca-cola Entreprises Benelux.

Maar het jaar kenmerkte zich ook door de snelle evolutie van de communicatie naar de consument via de alternatieve media en door de nieuwe verwachtingen van deze consumenten wat informatie betreft.

Het accent lag op de corporate social responsability. Het begrip toegevoegde waarde komt van nu af aan overigens op de eerste plaats voor de fabrikanten van merkproducten.

Kunt u ons een beeld geven van uw ambities voor 2012?
Wij zullen het accent gaan leggen op de externe communicatie waardoor de fabrikanten van merkproducten hun verkoopsargumenten uiteen kunnen zetten.

Wij zullen ook verschillende initiatieven opzetten waarmee we tegemoet kunnen komen aan de verwachtingen van onze leden met betrekking tot exclusieve informatie, interprofessionele contacten, juridische ondersteuning en aansluiting bij gebeurtenissen op Europees niveau in de sector van grootverbruikproducten.

Wij hebben een politieke crisis doorgemaakt, wat waren uw gedachten daarover? Hebt u daar de gevolgen van ondervonden?
De crisis heeft veel te lang geduurd en stond ver af van de dagelijkse zorgen van de burgers en de economische spelers. De laatsten ondervinden er inderdaad de gevolgen van, met name door het verminderde vertrouwen van de consumenten en de internationale partners.

We hebben ook een economische crisis gehad… Welke gevolgen heeft die gehad?
Met name de verandering van de consumptiegewoontes en het verminderde vertrouwen van de consument zijn gevolgen van de economische crisis die invloed hebben gehad op de markten van de grootverbruikproducten en op de activiteiten van onze leden. Deze moeten meer dan ooit een rol gaan spelen bij het geven van dynamiek aan de rayons met de inbreng van een wezenlijke toegevoegde waarde.

Hoe hebt u, persoonlijk gesproken, de eindejaarsfeesten doorgebracht?
Ik heb deze rustigere periode benut om na te denken over de nieuwe initiatieven die onze Vereniging zal opzetten om onze leden te ondersteunen. Vervolgens heb ik Nieuwjaar gevierd bij enkele vrienden in de Provence…

Auteur: 

Gondola Magazine