De concurrentie zorgt voor een creative boost

Nu zijn we dan in 2012, een mooie gelegenheid om, in gezelschap van de grote spelers van de retailsector, terug te komen op een bewogen jaar, dat gekenmerkt werd door de economische en de politieke crisis. Wat zijn hun ervaringen? Wat waren de sterke momenten? Wat verwachten zij van 2012?

Gedurende de hele maand januari zult u daarom op onze site een serie eindejaarsinterviews aantreffen. Het bal wordt geopend door Dominique Michel, Gedelegeerd Bestuurder van Comeos, die ons een interessante analyse van het afgelopen jaar zal geven.

1 - Als u terugkijkt op 2011, wat is dan uw analyse? Kan u enkele conclusies trekken? Wat waren de strafste momenten?
2011 was een moeilijk jaar voor de handel. In de modesector hadden we te lijden onder heel vreemd weer: een heet voorjaar, een natte zomer, een zacht najaar – wat de verkoop van de seizoenscollecties onder druk zette. Maar belangrijker is dat onze internationale concurrentiepositie blijft verzwakken: we zijn zowat de enige sector die de inflatie niet kan doorrekenen aan onze klanten. De winkels steken de grens niet over, maar de klanten doen dat jammer genoeg wel. En dat kost ons.

De toegenomen concurrentie zet de marges dan wel verder onder druk, maar ze zorgt ook voor een creatieve boost: we zien dat handelaars op zoek gaan naar nieuwe verkoopformules, dat ze winkelconcepten herdenken, met nieuwe diensten en producten op de proppen komen.

Een positief punt is de introductie van de elektronische maaltijdcheque. Het betaalsysteem werkt, en iedereen is tevreden met de eerste resultaten: de klant, de handelaar, de werkgever. Ik ben vooral tevreden met het feit dat we de transactiekost die voor het gebruik van de e-cheque wordt aangerekend, veel lager ligt dan wat de uitgevers oorspronkelijk dachten aan te rekenen.

En voor de sector ook heel belangrijk: we zijn erin geslaagd om in al onze paritaire comités sectorakkoorden af te sluiten, zonder één enkele keer de loonnorm te overschrijden.

2 - Wat is uw visie op de politieke crisis die nu hopelijk écht ten einde is? Heeft u de impact daarvan gevoeld?
Het is duidelijk dat de politieke crisis veel te lang aansleepte : de consument hield de vinger op de knip, was ongerust, en is dat eigenlijk nog steeds. We weten dat er maatregelen moeten genomen worden om onze welvaart te beschermen, maar het duurde veel te lang voor die maatregelen er kwamen. We voelden inderdaad de impact: rechtstreeks (omdat consumenten voorzichtiger zijn geworden), en onrechtstreeks – omdat dossiers bleven liggen, er geen beslissingen op lange termijn zijn genomen,…

3 - Idem wat betreft de economische crisis. Welke gevolgen heeft die gehad?
De economische crisis kwam bovenop de politieke. Het is moeilijk in te schatten of mensen zuiniger zijn geworden omdat ze ongerust werden door de globale economische crisis, door de politieke onmacht in België, of door een combinatie.

4 - Hoe ziet u 2012 evolueren? Heeft u specifieke projecten voor 2012 in de pijplijn zitten?
Mijn belangrijkste zorg, en dus ook eerste prioriteit, is de concurrentiepositie van Belgische handelaars te versterken. We moeten, zowel in de winkels als online, de besten van de klas worden.

5 - Om te eindigen met een eerder persoonlijke noot, hoe heeft u de eindejaarsfeesten doorbrengen?
Ik vier thuis, en voorbereid op een druk jaar.

Auteur: 

Gondola Magazine
Side banner - Ingenico ePayments