CSR: Wie lost het op?

"Corporate social responsibility". Wij wagen ons aan een mening: dit is een wel zeer onwaarschijnlijke benaming voor een van meest nobele managementfilosofieën. Het komt waarschijnlijk omdat zij voortkomt uit de zeer Angelsaksische wereld van business schools en multinationals. De aanduiding bevat voor elk wat wils. In Europa wekt de term 'corporate' vaak wantrouwen op bij het publiek. Aan de andere kant van de Atlantische oceaan is het vooral het woord 'social' dat de wenkbrauwen doet fronsen. Het doet er uiteindelijk weinig toe, zolang de term 'responsability' maar serieus genomen wordt. En ondernemingen maar methodisch te werk gaan om hun goede burgerschap te tonen. Het is tenslotte een hele geruststelling te constateren dat ze het niet alleen uit pure menslievendheid doen: dat zou niet geloofwaardig zijn. Dat ze nu zo vastberaden de veeleisende weg inslaan waarop ze gedwongen worden rekening te houden met de gevolgen van hun activiteiten voor het milieu, het personeel, de consument en de gemeenschap in zijn geheel, komt doordat ze hebben begrepen dat het ongetwijfeld de enige manier is om duurzaam te kunnen ondernemen. De wereld verandert en is verre van volmaakt, maar is zich daar ongetwijfeld nog nooit zo van bewust geweest. En de nieuwe technologieën hebben de consument een echte tegenkracht geboden, die hij enthousiast heeft aangegrepen. Wee de economische spelers die zich verre van ethisch gedragen en deze edelmoedige woorden slechts als dekmantel willen gebruiken. Zij zullen hiervan onmiddellijk de repercussies van ondervinden in de vorm van felle reacties die zich als een lopend vuurtje via het internet en de sociale netwerken verspreiden. Zich vastleggen op een dergelijke aanpak betekent daarentegen dat een eerlijke en constructieve dialoog met de omgeving moet worden aangegaan. Dat is noodgedwongen een ingewikkeld karwei, waarvoor een lange adem nodig is. Maar het is waarschijnlijk de enige winnende combinatie.

In ons magazine van januari-februari (over enkele dagen in uw brievenbus) bevraagt Gondola de belangrijkste stakeholders op vlak van CSR in België. U krijgt hier alvast een voorproefje:

David Leyssens: "Er is nood aan brede, innovatieve samenwerking"
Kauri is een netwerkorganisatie die bedrijven en het middenveld samenbrengt om hun kennis en contacten te delen met het oog op duurzame relaties, een duurzame samenleving en een duurzame economie. Momenteel telt Kauri 270 leden. Kauri stimuleert de dialoog tussen verschillende actoren, ook als die er een andere mening op nahouden. Gondola zocht en vond General Manager David Leyssens bereid om zijn visie op CSR met ons te delen.

Wat zijn de huidige trends in het CSR-landschap? "Ik ben van mening dat we duidelijk een CSR 2.0 fase ingaan. CSR is matuur geworden en raakt steeds meer geïntegreerd. Het wordt een onderdeel van de lange termijnstrategie van veel organisaties, overheden en bedrijven. Ook de internationaal vastgelegde ISO 26000-norm zorgde voor een boost in de duurzaamheidsstrategie van - voornamelijk grote - bedrijven."

Worden investeringen in MVO teruggeschroefd omwille van de economische crisis? "Integendeel, bedrijven met een MVO-strategie zijn op lange termijn beter bestand tegen de crisis. In Nederland blijkt zelfs dat 38% van de ondernemingen hun inspanningen in MVO onder druk van de stakeholders verhogen op zoek naar duurzame en innovatieve oplossingen. En dat kan uiteraard kostenbesparend werken."

Céline Louche, Vlerick professor: "Een andere manier van winst maken"
Gondola bespreekt de resultaten van de duurzaamheidsbarometer met Céline Louche, mede-auteur van het boek 'Innovative CSR: Risk Management to Value Creation' dat de 18de plaats bekleed in de '2010 Top 40 Sustainable Books'.

Bent u tevreden met de resultaten van de duurzaamheidsbarometer? "Zeker, we hebben meer dan 500 antwoorden ontvangen. Dat hadden we helemaal niet verwacht. We merken dat de ondernemingen die hebben deelgenomen aan onze enquête actief zijn op alle domeinen: consumentenrechten, mensenrechten, 'supply chain', de ISO 26000-norm,... Dat was een aangename verassing. Een dergelijke respons zou een aantal jaar geleden zeker niet het geval geweest zijn.

Een positieve uitslag dus. Zijn er zaken die nog verbeterd kunnen worden? "De bedrijven zouden nog verder kunnen gaan. Zeker op het vlak van de 'supply chain' is er nog veel werk aan de winkel. Bijvoorbeeld, hoe kan een bedrijf op managementniveau rekening houden met de mensenrechten buiten België?"

Hebt u enkele tips ter verbetering? "De betrokkenheid van het topmanagement is hét sleutelelement om CSR te laten slagen. Enkel als het topmanagement mee is met verhaal kan het doorsijpelen naar de medewerkers. Het valt ook op dat bedrijven die zijn aangesloten bij CSR-netwerk het beter doen."

De volledige interviews, evenals een gesprek met Christiane Steegmans, SVP Delhaize België en de voorstelling van een gloednieuw CSR-initiatief, The Greener PAckaging Award leest in ons nummer van januari-februari.

Auteur: 

Gondola Magazine