Chris Moris: De maatschappij evolueert onder druk van de crisis

De eerste helft van 2012 was op zijn zachts uitgedrukt turbulent te noemen. Zowel economisch als (geo)politiek is de wereld in volle ontwikkeling. En dat heeft - mits enige vertraging - ook zijn weerslag op de retailsector. Daarom stelt Gondola tijdens deze doorregende zomer enkele prangende vragen aan een reeks topspelers uit de retailsector. Vandaag is het de beurt aan Chris Moris van Fevia.

Wat kunnen we de komende maanden verwachten in de voedingssector?
België kan gerekend worden tot de kopgroep van sterke economieën in Europa. Ondanks de moeilijkheden om de euro overeind te houden en de economische terugval in Zuid-Europa presteert de Belgische economie nauwelijks slechter dan de Europese locomotief Duitsland. Dit is mee te danken aan de sterke groeicijfers van de Belgische voedingsindustrie: plus 11 % in 2011. Voorlopig is er in België dus geen sprake van een 'double dip' na de crisis van 2009. Nochtans begint ook voor de voedingsindustrie de onzekerheid over de toekomst van de euro steeds zwaarder te wegen. Dat vertaalt zich nu al in verzwakkende consumptiecijfers en toenemende druk op de prijzen. De negatieve impact van een mogelijke ontbinding van de euro kan bovendien moeilijk overschat worden voor een exportland als België. Ik houd daarom mijn vingers gekruist voor een politiek akkoord over de versterking van Europa met een coherent economisch beleid. De wetenschap dat de maatschappij maar evolueert onder druk van crisissen stemt mij hoopvol.

Wat is de ipact van de wijzigingen op vlak van de etikettering van voedingsmiddelen?
De voedingsmiddelenetikettering staat voor een kantelmoment. De hoeveelheid en complexiteit van de wettelijk verplichte vermeldingen worden stilaan onhoudbaar voor de fabrikant en onbegrijpelijk voor de consument. Ik verwacht dan ook dat het etiket als bron van informatie stilaan zal verdrongen worden door de nieuwe elektronische media. De consument van morgen zal zijn inkopen doen op basis van de informatie op zijn smartphone. Naargelang zijn voorkeur en interesse zal hij die 'apps' gebruiken die hem helpen om de producten te kiezen die het best beantwoorden aan zijn verwachtingen. En die verwachtingen kunnen heel breed zijn: smaak, prijs, gezondheid, dierenwelzijn, milieu-impact,…

Om af te sluiten, onze zomervraag: Wat verwacht u van de vakantie? Wat zou u als zomerlectuur, vakantiebestemming of –activiteit aanraden?
Als zomerlectuur is “Me before you” van Jojo Moyes een absolute aanrader. Zelden heeft een boek mij zo sterk aangegrepen. Maar de vakantie is vooral een ideale gelegenheid om tijd te maken voor het gezin. Daarvoor trekken wij dit jaar naar de Ardèche.

Auteur: 

Gondola Magazine
ISM - Side - NL