Alexandre Bompard, een man met een plan

Dit plan werd al lang verwacht en ook uitvoerig becommentarieerd, vooraleer het ooit het licht zag. De onthulling ervan op 23 januari kon dan ook niet anders dan een evenement betekenen. Alexandre Bompard, CEO van de Carrefour groep, heeft uitgelegd waar hij naartoe wil. Wie het parcours van de man een beetje kent, zal niet verwonderd zijn dat hij voort wil maken met het digitale luik. Dit moet natuurlijk gefinancierd worden, en besparen is dus de boodschap. We vermoeden dat dit principe zich ook op andere markten zal doorzetten, dus ook de onze en dat zonder de gevolgen ervan te kennen. Sinds 14u hebben we eindelijk een antwoord gekregen: de zuivering bij Carrefour België is nog erger en radicaler dan die in Frankrijk. 

 

Een nieuw strategisch plan is voor een CEO vaak een manier om afstand te nemen van het beleid van zijn voorganger. Dat geldt ook voor Alexandre Bompard, die opmerkt dat de overname van de Dia-keten in Frankrijk, die gebeurde onder Plassat, een fiasco was. Ook wat de eigen merken betreft komt er een nieuwe strategie. Georges Plassat was redelijk sceptisch over de grootte van het assortiment eigen merken, en vond dat de ontwikkeling van producten het personeel niet van zijn kerntaken mocht houden. Zijn opvolger wil nu tegelijkertijd het aanbod verkleinen en het aandeel van het Carrefour-merk daarin vergroten, waardoor de marges en dus de rendabiliteit zouden verbeteren. Dit is echter niet noodzakelijk  compatibel met zijn wens om het personeelsbestand in de centrale af te romen. Over de formats en meer bepaald over die van de hypermarkten werd geen oekaze uitgesproken: de beslissingen zullen geval per geval genomen worden. De uitbouw van de buurtwinkels wordt wel versneld. Er zijn, alle markten samengenomen, zo’n 2.000 openingen gepland. In België lijkt dit moeilijk in de praktijk te brengen: Carrefour loopt hier al voor op het plan en moet oppassen voor verzadiging en kannibalisatie van het aanbod.

 

Een verrassend gegeven van het plan heeft betrekking op het foodaanbod. Bompard heeft grootse plannen voor omnichannel, doet resoluut aan cost cutting in de centrale en is voorzichtig wat de hypers betreft, maar heeft ook een kille en pragmatische houding wat betreft de basics van het beroep van kruidenier waar Georges Plassat het altijd over had. Deze laatste was een echte commerçant die geloofde in de kracht van het veld, en autonomie en verantwoordelijkheid gaf aan elke markt en zelfs aan elke winkel. Met Bompard zal er duidelijk meer in de pas gelopen moeten worden, maar de nieuwe CEO gaat in zekere zin ook voor continuïteit. Plassat had het vaak over de liefde voor het product en het belang van het creëren en bewaken van ketens die een kwalitatieve, ethische en duurzame meerwaarde kunnen garanderen. Het plan ‘Carrefour 2022’ is geschraagd op diezelfde waarden en bevat ambitieuze doelstellingen op het gebied van de versafdeling, waarvan is geweten dat ze een van de meest rendabele is. Deze zou drie keer sneller moeten groeien dan die van FMCG-perimeter. Vertrouwen in de Carrefour-ketens, duurzame landbouw, meer en goedkopere bio… De groep wil de drijvende kracht zijn van wat wordt gedefinieerd onder de noemer ‘alimentaire transitie’. Carrefour wil geen enkele trein missen, niet die van e-commerce en niet die van de nieuwe consumptietrends, en is bereid de tering naar de nering te zetten om de zware investeringen die hieruit voortvloeien te financieren.

 

Het valt op dat we het hier niet over de verre toekomst hebben. Het plan heet niet voor niets ‘Carrefour 2022’. Vier jaar is een bijzonder korte tijdspanne in de wereld van de retail, vooral als je aan het roer staat van een enorm schip en je op tijd moet beginnen laveren als je van richting wil veranderen. Dit bevestigt nogmaals wat we al dachten: de retail is in een stroomversnelling gekomen. Technologie, modellen, concurrentie, trends: alles gaat steeds sneller. Net als tal van zijn confraters, is ook de heer Bompard gehaast. Wie dit niet gelooft, moet er zijn plan maar eens op nalezen.

 

Auteur: 

Christophe Sancy

Editor

Rédacteur en Chef, Gondola Magazine

Christophe Sancy

ISM - Side - NL