Afschaffen of niet? Wat denkt de kleinhandel ervan?

Titre-repas

Het debat over de wijziging van het systeem van maaltijdcheques en ecocheques komt vandaag in een stroomversnelling terecht. Het wetsvoorstel van Rik Daems zal deze woensdagnamiddag om 14 uur besproken worden in de Commissie Financiën van de Senaat. Het ziet ernaar uit dat dit debat gevolgd zal worden door een stemming. Als de tekst wordt aangenomen moet deze nog in plenaire zitting worden goedgekeurd en vervolgens overgemaakt aan de Kamer. Hoewel het er niet naar uitziet dat er nog een definitieve stemming zal volgen voor de verkiezingen, wordt er op 12 maart toch een belangrijke stap gezet waarvan de uitkomst niet zonder gevolgen zal blijven voor de voedingssector.

 

We vatten voor u even de krachtlijnen van het debat samen:

 

Wat zijn de risico’s voor de voedingssector?

 

Wat wordt er verweten aan het huidige systeem?

 

Wie is voor, wie tegen? Twee kampen gaan in debat

 

 

 

 

Auteur: 

Joram De Bock