2012 zou een beter jaar moeten worden dan 2011

Op 13 september 2011 is aan de Solvay Brussels School een nieuwe, complete opleiding in retail gestart. Het is de vrucht van nauwe samenwerking tussen Solvay en Gondola.

In het kader van onze serie eindejaarsintervieuws laten wij u daarom nu nader kennismaken met Claude Boffa, Academic Director of the new exclusive Executive Programme in Retail & Distribution Management van de Solvay Brussels School.

1 - Als u een hele korte analyse moest geven van het jaar 2011, welke conclusies zou u dan trekken?
2011 was een goed jaar voor food, maar de non-food sector en de kapitaalgoederen hebben moeilijke tijden doorgemaakt.

Het opstarten van het eerste Executive Programme in Retail and Distribution Management op de Solvay Brussel School of Economics and Management is ongetwijfeld het beste moment van dit jaar geweest.

2 – Welke voorstelling heeft u van het jaar 2012?
2012 zou een beter jaar moeten worden dan 2011. Wij hebben tenslotte een regering… De malaise zou dus af moeten nemen, met uitzondering van de automobielsector waar de afschaffing van de milieupremies schadelijke gevolgen zou kunnen hebben.

3 - Wat denkt u van de politieke crisis die ons land heeft doorgemaakt? Wat zijn de mogelijke gevolgen geweest voor de retail sector?
De somberheid en de afwachtende houding in een situatie van besluiteloosheid hebben ertoe geleid dat duurdere aankopen worden uitgesteld.

4 - We hebben ook een economische crisis gehad. Welke gevolgen heeft die gehad?
Welke crisis? Het zijn de banken die een crisis doormaken, maar volgens mij wordt bij ons de handel daardoor slechts zeer zijdelings getroffen.

5 - Hoe hebt u, persoonlijk gesproken, de eindejaarsfeesten doorgebracht?
Op 24 december heb ik heb de feesten in familieverband doorgebracht en de 31e met vrienden. Tussendoor ben ik er even tussenuit geweest om uit te rusten en te ontspannen.

Auteur: 

Gondola Magazine
Jobs - Side - NL